Szubiński Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

Szubiński Dom Kultury zaprasza wszystkich fotografujących Gminy Szubin do udziału w organizowanym Miejsko-Gminnym Konkursie Fotograficznym „Widoki z wakacji”. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach I – do 17 lat, II powyżej 18 lat. Zdjęcia w minimalnym formacie zbliżonym do A4 należy dostarczyć do biura organizatora do 6 września br. (decyduje data stempla pocztowego) zgodnie z założeniami regulaminu.

Podczas podsumowania 20 września zostaną wręczone nagrody o łącznej wartości 700 zł.
Regulamin i Karta zgłoszeniowa dostępna na stronie www.szdk.szubin.net zakładka do pobrania oraz w biurze SzDK.

(SZDK)

Komentarze
Ładowanie...