Będą wspólne miejsko-policyjne kontrole

Urzędnik miejski wraz z funkcjonariuszem policji będą już niedługo kontrolować piece i kotły domowe wągrowczan naruszających obowiązujące przepisy w zakresie spalania odpadów. Porozumienie, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zawarli 21 kwietnia br. Burmistrz Wągrowca Jarosław Berendt oraz p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu inspektor Maciej Kusz.

– Poprawa jakości powietrza w naszym mieście nie zależy jedynie od tempa wymiany starych pieców na nowe, ekologiczne sposoby ogrzewania, ale także od przestrzegania obowiązujących przepisów i dobrego obyczaju przez mieszkańców miasta. Mam nadzieję, że wspólne interwencje urzędników i policjantów z pewnością przyczynią się do ograniczenia plagi spalania w piecach różnego rodzaju odpadów, co wągrowczanie mogą dosyć często wyczuć we wdychanym powietrzu – mówi burmistrz Jarosław Berendt.

Strony porozumienia zobowiązały się do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez udział w kontrolach planowanych i doraźnych prowadzonych przez Urząd Miejski w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.

Wspólne działanie ma polegać nie tylko na kontrolach, ale też na inicjowaniu czynności procesowych w sytuacji ujawnienia czynu zabronionego.

(UM Wągrowiec)

Komentarze
Ładowanie...