Wągrowiec. Podpisano umowę na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków

Kontrakt na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wągrowcu podpisany! Największa w tym roku inwestycja na terenie Wągrowca o wartości niemal 55 mln złotych rozpocznie się jeszcze przed początkiem lata br., a zakończy 31 grudnia 2022 roku. Gwarantuje to konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z Częstochowy oraz T4b Ekotechnologie Sp. z o.o. z Warszawy i Grupa Szymbud Sp. z o.o. Sp. kom. z Kłomnic. W ich imieniu pod umową o wykonawstwie inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu podpisał się 10 maja 2021 r. Kazimierz Mroczka wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT sp. z o.o. Podpis pod kontraktem w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu, które jest inwestorem, złożył prezes Leszek Starzyński.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji, na którą miejska spółka otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aż 40,3 mln złotych bezzwrotnej dotacji, przewiduje się m.in.:

  • budowę stacji oczyszczania szlamów powstałych podczas czyszczenia studzienek kanalizacyjnych na terenie Wągrowca,
  • przebudowę budynku socjalnego,
  • modernizację i rozbudowę części mechanicznej oczyszczalni i biologicznej,
  • a także budowę nowych obiektów części biologicznej – budowę nowych reaktorów biologicznych, budowę osadników wtórnych, remont zbiornika retencyjnego, nową stację zlewczą itp., przebudowę istniejących obiektów i urządzeń do prowadzenia gospodarki osadami.

W kameralnej uroczystości podpisania kontraktu, która odbyła się na terenie wągrowieckiej oczyszczalni ścieków, uczestniczyli także m.in. burmistrz Wągrowca Jarosław Berendt, przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Jakub Zadroga oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej MPWiK Sp z o.o. w Wągrowcu Krzysztof Garnetz.

– Budynki i urządzenia eksploatowane w oczyszczalni ścieków są już mocno zużyte, a wiek większości obiektów, które tutaj widzimy, przekracza 30 lat. To m.in. dlatego konieczna jest kompleksowa modernizacja oczyszczalni w części biologicznej oraz mechanicznej. To dlatego ta inwestycja jest tak ważna, ale również i dlatego, że dzięki nowoczesnej oczyszczalni ścieków sprostamy obowiązującym standardom i wymogom ekologicznym, a przy okazji zapewnimy warunki dla rozwoju Wągrowca w kolejnych dziesięcioleciach – podkreślił po uroczystości burmistrz miasta Jarosław Berendt, który pogratulował także pracownikom spółki sukcesu, jakim było uzyskanie tak dużej dotacji, a wykonawcom życzył sprawnej realizacji prac.  

***

Kontrakt na wykonawstwo dotyczy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wągrowcu przy ul. Skockiej 55 i jest zasadniczą częścią projektu pn: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu”, realizowanego w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (finansowanego ze środków publicznych i środków Spółki – w tym ze środków funduszu spójności).

(UM Wągrowiec)

Komentarze
Ładowanie...