Absolutorium dla Wójta Gminy Wągrowiec

20 maja 2021 r. podczas XXXV Sesji Rady Gminy Wągrowiec Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak przedstawił zgromadzonym Raport o stanie Gminy za 2020 rok. Podczas sesji zostało również przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie Wójta i przedstawiła Radzie Gminy Wągrowiec wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium.

Przed podjęciem decyzji Radni zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za rok 2020, którą odczytała Skarbnik Gminy – Dorota Knopczyńska.

W głosowaniu brało udział piętnastu Radnych Gminy Wągrowiec, którzy bardzo dobrze ocenili działalność Wójta i jednogłośnie przegłosowali uchwały o udzieleniu wotum zaufania, a następnie o udzieleniu absolutorium Wójtowi.

(UG Wągrowiec)

Komentarze
Ładowanie...