Giełda pracy w Żninie

9 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Karłowskiej odbyła się giełda pracy. Organizatorem przedsięwzięcia był Szkolny Punkt Informacji i Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Żninie. Odbiorcami byli uczniowie klas III i IV.

Panie reprezentujące pracodawcę opowiedziały szczegółowo o warunkach zatrudnienia. Przedstawiły wymiar czasu pracy, proponowane wynagrodzenie oraz wymagania stawiane kandydatom. Jednym z warunków podjęcia współpracy z firmą jest posiadanie aktualnych badań sanitarno- epidemiologicznych. Zaproszony gość Pani Joanna Szymańska ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żninie opowiedziała o procedurach uzyskania stosownego zaświadczenia. Przedstawiła godziny urzędowania punktu poboru próbek, koszty badania oraz czas oczekiwania na wynik.
Ponadto pośrednik pracy PPP OHP przybliżyła zasady funkcjonowania biura i przedstawiła aktualne oferty pracy będące w dyspozycji dla młodzieży, a doradca zawodowy SPiNKi przeprowadziła krótką prelekcję na temat roli świadomego planowania kariery.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wiele osób nawiązało kontakt z pracodawcą.

Komentarze
Ładowanie...