Rusza nabór do Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Ochotnicy do Wojsk Obrony Terytorialnej z Kujaw i Pomorza mogą już składać wnioski o przyjęcie do służby. Rekrutować mogą kobiety i mężczyźni, którzy do tej pory nie pełnili żadnej formy służby wojskowej oraz rezerwiści.

Na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) formowana jest 8 Brygada OT, w której strukturze na chwilę obecną planowane są do utworzenia trzy bataliony lekkiej piechoty.

Poza dowództwem brygady, pierwszym formowanym właśnie pododdziałem jest batalion w Toruniu. Jego rejonem odpowiedzialności będą powiaty: toruński, aleksandrowski, włocławski, radziejowski, lipnowski, rypiński, golubsko-dobrzyński i brodnicki. Już teraz wszyscy chętni do wstąpienia w szeregi WOT mogą starać się o przyjęcie do służby. Do czasu rozpoczęcia formowania kolejnych batalionów, w Inowrocławiu i Grudziądzu, batalion toruński będzie przyjmował ochotników nie tylko z powiatów swojego rejonu odpowiedzialności, ale także całego województwa.

Docelowo batalion będzie liczył około 700 żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową, około 10% personelu batalionu będą stanowili żołnierze zawodowi.

Do szkolenia pierwszych żołnierzy konieczne jest pozyskanie instruktorów, przygotowanie infrastruktury oraz wyposażenie w sprzęt i uzbrojenie, dlatego pierwsze szkolenia Terytorialsów w regionie Kujaw i Pomorza zaplanowane zostały na wrzesień – do tego czasu planowane jest osiągnięcie gotowości szkoleniowej batalionu.

Jakie zadania stoją przed piątym rodzajem SZ?

Misją Terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. To zadanie będzie realizowane będzie w czasie pokoju m.in. przez przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny mają wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą.

Jak zostać Terytorialsem?

O przyjęcie do WOT mogą ubiegać się osoby które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową oraz rezerwiści. Pierwszym krokiem jednych i drugich powinien być kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień. W Województwie Kujawsko-Pomorskim znajdują się one w: Bydgoszczy, Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i we Włocławku. WKU można oczywiście odwiedzić osobiście, ale podstawowe informacje można uzyskać również na stronach internetowych oraz telefonicznie.

Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o powołanie do służby. Druk można oczywiście otrzymać bezpośrednio w WKU, ale zachęcamy do pobrania go ze strony internetowej WKU bądź z oficjalnej strony WOT https://terytorialsi.mil.pl (zakładka „chcę wstąpić”).

Kolejnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna, aby się do niej przygotować można wykorzystać materiały jakie są zamieszczone na stronach WKU lub WOT.

Podczas gdy WKU proceduje wniosek, kandydat ma czas na zapoznanie się z materiałami przygotowującymi do rozmowy kwalifikacyjnej. Je również można znaleźć na stronach WKU oraz WOT.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji, każdy ochotnik ma szansę zderzyć oczekiwania z rzeczywistością i zapoznać się z warunkami pełnienia służby w przyszłej jednostce wojskowej. WKU, pod któremu podlega kandydat poinformuje o proponowanych terminach wizyty w jednostce. Podczas takiej wizyty kandydat pozna dowódcę, zobaczy obiekty szkoleniowe oraz zapozna się z harmonogramem szkolenia.

Kolejnym krokiem jest spotkanie z komisją kwalifikacyjną, ma to formę rozmowy sprawdzającej wiedzę kandydata z zakresu udostępnionych materiałów informacyjnych. Podczas spotkania analizowana jest także dokumentach dostarczona przez kandydata, komisja stwierdza, czy dany kandydat spełnia podstawowe kryteria.

Oferta służby w korpusie szeregowych pełniących Terytorialną Służbę Wojskową skierowana jest do polskich obywateli, nie karanych za przestępstwa umyślne, którzy posiadają wykształcenie minimum gimnazjalne, i są pomiędzy 18. a 55. rokiem życia.

Pozytywny wynik kwalifikacji będzie skutkował skierowaniem kandydata na badania lekarskie i psychologiczne.

Po otrzymaniu orzeczeń wojskowej komisji lekarskiej oraz pracowni psychologicznej kandydatowi zostanie doręczona karta powołania. Nastąpi to nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Jak będziemy szkolić?

Na potrzeby szkolenia żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową w Wojskach Obrony Terytorialnej został wdrożyły innowacyjny – trzyletni system szkolenia. System ten jest skonstruowany w taki sposób aby umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową. Pierwszym etapem tego szkolenia są tzw. „szesnastki”, czyli 16-dniowe szkolenia podstawowe oraz 8-dniowe szkolenia wyrównawcze.

Szkolenia podstawowe są skierowane do osób, które wcześniej nie były w wojsku, trwają one 16 dni. Priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Pierwsze 16 dni to podstawa, na której rozwijana jest dalsza wiedza wojskowa.

Szkolenia wyrównawcze są skierowane do rezerwistów rozpoczynających Terytorialną Służbę Wojskową. Jego celem jest wyrównanie poziomu wyszkolenia ochotników, którzy wcześniej pełnili służbę w różnych jednostkach wojskowych.

16-dniowe szkolenie podstawowe, czy też 8-dniowe wyrównawcze jest tylko preludium i przepustką do dalszego szkolenia Terytorialsów. Po ich zakończeniu żołnierze WOT rozpoczynają trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych, prowadzonych najczęściej w systemie weekendowym, czyli w czasie wolnym od pracy. Dodatkowo raz w roku każdy żołnierz OT będzie brał udział w poligonowych szkoleniach zintegrowanych. W ciągu trzech lat żołnierze OT będą szkolić się minimum 124 dni po 12 godzin dziennie, a dotyczy to tylko tzw. funkcji prostych. Kształcenie specjalistów realizowane będzie w większym wymiarze czasowym.

Dla kogo ta oferta?

Każdy, kto nie był wcześniej w wojsku lub jakiś czas temu zakończył służbę wojskową, a chciałby spróbować swoich sił i zdobyć cenne doświadczenie, będzie miał taką możliwość.

W szeregach Brygady Obrony Terytorialnej mile widziane są zarówno osoby aktywne społecznie, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. Jest to miejsce dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody.

Zapewniamy formę służby umożliwiającą świetny balans pomiędzy życiem rodzinnym, zawodowym i możliwością służby dla Polski.

Swoje miejsce znajdą tu również osoby pracujące, specjaliści z różnych dziedzin, jak i poszukujący zatrudnienia. Obrona terytorialna to miejsce zarówno dla młodych, energicznych, jak i nieco starszych, z dużym doświadczenie życiowym i zawodowym.

Milena Kmiecik

Komentarze
Ładowanie...