Czas kupić materiał siewny

Zbliża się wiosennym okresem siewu zbóż jarych i innych gatunków roślin uprawnych.

Przypominamy, że obrót materiałem siewnym mogą prowadzić przedsiębiorcy i rolnicy wpisani do ewidencji przedsiębiorców lub rolników, prowadzonej przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Materiał siewny znajdujący się w obrocie powinien być zapakowany w zamkniętym opakowaniu, zaopatrzony w etykietę urzędową (w przypadku sadzeniaków ziemniaka paszport roślin), zabezpieczony urzędowymi plombami (zabezpieczeniem jest również przeszyta etykieta/paszport).

Nabywanie nasion spełniających powyższe wymagania daje pewność stosowania materiału siewnego spełniającego minimalne wymagania jakościowe określone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tylko stosowanie wysokiej jakości kwalifikowanego materiału siewnego daje gwarancję uzyskania wysokich plonów.

Marcin Wroński

Kujawsko – Pomorski

Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Komentarze
Ładowanie...