Miliony złotych rządowego wsparcia na budowę dróg gminnych i powiatowych w regionie

179 inwestycji drogowych realizowanych przez kujawsko-pomorskie samorządy otrzyma wsparcie rządu w ramach niedawno rozstrzygniętego naboru Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu już wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z 268 kilometrów nowych dróg gminnych i powiatowych. Tylko w 2020 roku poprzez FDS rząd dotychczas przeznaczył ogółem 3,2 miliarda złotych na dofinansowanie zadań.

Samorządy z terenu powiatu żnińskiego korzystają z rządowego wsparcia

To rządowe wsparcie trafi również do samorządów z powiatu żnińskiego, na terenie którego dofinansowanie przeznaczone zostanie na osiem zadań inwestycyjnych. Wartość tych projektów to w sumie blisko 12 mln zł. Na liście zadań dofinansowanych ze środków rządowych znalazły się przebudowy dróg relacji: Komratowo-Oćwieka, Oćwieka-Szelejewo, Ostrówce-Wiktorowo, Bożacin-Olendry gmina Rogowo – etap I i II (zadanie wieloletnie), Słębowo-Czewujewo w miejscowości Cerekwica (kontynuacja). Wsparcie przekazane zostanie także na: przebudowę ul. 700-lecia w Żninie (zadanie wieloletnie), drogi w Kierzkowie, nr 131002C w Żninie (kontynuacja) oraz remont trzech odcinków dróg – Chomiąża Szlachecka-Obudno, Gogółkowo-Czewujewo i Gogółkowo (wieś) oraz drogi relacji Wolice-Barcin. Należy zaznaczyć, iż również w poprzednim naborze FDS samorządy z terenu powiatu żnińskiego korzystały z pomocy rządu (szczegółowe informacje na temat tych inwestycji można znaleźć na stronie https://fds.bydgoszcz.uw.gov.pl/).

Fundusz Dróg Samorządowych – impuls do rozwoju

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił znaczenie FDS jako impulsu rozwojowego dla samorządów, zwłaszcza w okresie pandemii. Zastrzyk finansowy umożliwi stworzenie miejsc pracy przy budowach dróg.

– Fundusz Dróg Samorządowych zmienia oblicze Polski – powiedział premier. – Samorządy budując przy wsparciu rządu nowe drogi wpływają na rozwój cywilizacyjny regionów. Co ważne w obecnym, trudnym dla nas wszystkich czasie, dzięki inwestycjom realizowanym w ramach FDS powstają nowe miejsca pracy. Polskie gminy i powiaty bardzo potrzebowały takiego impulsu rozwojowego. Jestem przekonany, że lokalne wspólnoty tworzące naszą Ojczyznę skorzystają z tej szansy – dodał Mateusz Morawiecki.


Na korzyści gospodarcze i społeczne płynące z programu zwrócił uwagę Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

– Od dwóch lat w województwie kujawsko-pomorskim bardzo dynamicznie realizowane są inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Większość gmin i powiatów przystąpiła do tego programu – podkreślił wojewoda. – To cieszy, dlatego że mieszkańcy zyskują wygodne połączenia drogowe, a samorządy – potężny atut przy pozyskiwaniu inwestorów tworzących miejsca pracy. FDS to zatem nie tylko nowe drogi, ale przede wszystkim nowe szanse rozwojowe – stwierdził Mikołaj Bogdanowicz.
W tym roku w skali kraju dofinansowanie z FDS wyniesie 3,2 miliarda złotych. Zastrzyk finansowy dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależniony od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalnie może ono wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

FDS w liczbach:
Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 154,6 mln zł:

  • 57,5 mln zł na zadania powiatowe,
  • 97,1 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 179 zadań: 30 powiatowych i 149 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont blisko 268 kilometrów dróg: 95 km powiatowych i 173 km gminnych. Wszystko wskazuje również na to, iż po zakończeniu przetargów uda się uzyskać oszczędności, dzięki którym możliwe będzie zrealizowanie kolejnych zadań umieszczonych obecnie na liście rezerwowej.

(materiał partnera)