Bezpieczne dzieci, spokojni rodzice. Trwa nabór do programu „Maluch+” 2021

Dzisiaj już co czwarty maluch objęty jest opieką żłobkową, a dzięki programowi „Maluch+” w kolejnych latach wskaźnik ten będzie jeszcze wyższy.

– Troszczymy się o poprawę warunków życia kujawsko-pomorskich rodzin. Zależy nam by rodzice z naszego regionu, bez względu na to, w której miejscowości mieszkają, nie musieli niepokoić się, w jaki sposób zapewnić opiekę swoim małym dzieciom. Chcemy ułatwić rodzicom, którzy mają dziecko, powrót do zawodu. Dlatego cieszymy się, że od kilku lat program Maluch+ tak skutecznie umożliwia rozwój zróżnicowanych form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Z roku na rok poprawia się nie tylko dostępność placówek opieki, ale także ich standardy – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Wciąż trwa nabór do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+”
Dzisiaj w całym kraju funkcjonuje ponad 6,4 tys. żłobków i klubów dziecięcych oferujących blisko 192 tys. miejsc opieki. To o prawie 100 tys. miejsc więcej niż jeszcze w 2015 r. Obecnie opieką żłobkową otoczony jest co czwarty maluch.

– Zależy nam, by ta dostępność była jeszcze większa, by rodzice zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych ośrodkach, nie musieli martwić się o opiekę nad swoimi pociechami. Dzięki programowi „Maluch+” miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi systematycznie przybywa. To z kolei sprawia, że coraz więcej rodziców może łączyć wychowanie dzieci z pracą zarobkową – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.


W ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+” powstanie 20,5 tys. nowych miejsc opieki, a blisko 90 tys. już istniejących otrzyma dofinansowanie do dalszego funkcjonowania.


W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonują obecnie 132 żłobki i 42 kluby dziecięce, oferujące łącznie blisko 7 tys. miejsc opieki. To o prawie sto placówek i o blisko 4 tys. miejsc więcej niż jeszcze w 2015 roku.

– Bardzo się cieszę, że nasze samorządy wykorzystują już rządowe środki na zwiększenie dostępności miejsc opieki dla najmłodszych. Dzięki temu, umożliwiamy rodzicom lepsze łączenie życia rodzinnego z aktywnością zawodową – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

– Bardzo się cieszę, że nasze samorządy wykorzystują już rządowe środki na zwiększenie dostępności miejsc opieki dla najmłodszych. Dzięki temu, umożliwiamy rodzicom lepsze łączenie życia rodzinnego z aktywnością zawodową – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Z efektów programu „Maluch+”, czyli z poszerzającej się dostępności miejsc opieki nad dziećmi najmłodszymi zadowoleni są przede wszystkim rodzice. Funkcjonowanie programu bardzo dobrze oceniają też lokalni samorządowcy.

– Program Maluch+ dał samorządom możliwość zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz utrzymania tych miejsc. Także w przypadku Żłobka Gminnego w Żninie to wielkie udogodnienie dla rodzin, dające możliwość rozwoju zawodowego bez uszczerbku dla opieki nad maluchami – zaznacza burmistrz Żnina Robert Luchowski.


Trwa nabór wniosków do programu „Maluch+” edycja 2021
Ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z pandemią koronawirusa rząd dał wszystkim zainteresowanym – zarówno jednostkom samorządowym, jak i podmiotom niepublicznym, więcej czasu na zapoznanie się z zasadami programu. Dlatego w tym roku wcześniej niż zwykle, bo już 7 września, ruszył nabór ofert.


W 2021 r., tak jak w tym roku, budżet programu „Maluch +” wyniesie 450 mln zł.


Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji, lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

  • Moduły 1a i 1b – adresowane są do jednostek samorządu terytorialnego. To dofinansowanie do utworzenia w 2021 roku miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania.
  • Moduł 2 – adresowany do jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
  • Moduł 3 – zakłada dofinansowanie do tworzenia w 2021 roku miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania.
  • Moduł 4 – dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki).

Ważne terminy!

W przypadku modułu 1 oferty można składać do 16 października br., w pozostałych termin upływa 6 listopada br. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MRPiPS w następujących terminach:

  • moduł 1 – do 27 listopada br.
  • moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 roku.

Ułatwienia w związku z pandemią
– Edycja 2021 programu „Maluch+” to m.in. uproszone zasady składania ofert i rozliczania dofinansowania, a także seria spotkań informacyjnych w urzędach wojewódzkich. W ramach tegorocznej edycji przedłużyliśmy natomiast termin wykorzystania środków z programu do 30 listopada 2021 r. dla beneficjentów, którzy ze względu na epidemię mają lub będą mieli trudności z dokończeniem tworzenia miejsc opieki w 2020 r. – wylicza minister Marlena Maląg.


W edycji 2020 beneficjenci programu zwolnieni zostali również z obowiązku dochowania minimalnego obsadzenia miejsc w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 6 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii dla podmiotów, które w latach 2017-2020 utworzyły w ramach programu nowe miejsca opieki. W przypadku, gdy rodzice nie będą korzystać z miejsc opieki, podmioty, które pozostaną w gotowości, zachowają przyznaną dotację.

(artykuł partnera)

Komentarze
Ładowanie...