Wielkopolska SKOK ogłasza bankructwo. Kasa miała swoje biuro m.in. w Żninie

Wielkopolska SKOK ogłasza bankructwo. Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o wstrzymaniu jej działalności. Takie stanowisko wydała właśnie komisja w toczącej się sprawie. Ponadto urząd wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej Kasy. Zdaniem KNF aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczą na zaspokojenie jej zobowiązań.

Wielkopolska SKOK była jedną z największych Kas. Swoje pieniądze miało w niej ulokowane blisko 90 tysięcy Polaków. Klienci mieli w niej nawet 300 mln złotych. Biura kasy znajdowały się m.in. w Żninie i Mogilnie. Ze sprawozdania finansowego na ostatni dzień grudnia 2016 roku wynika, że Wielkopolska SKOK posiadała ujemne fundusze własne w wysokości 68,58 mln zł i wykazywała bieżący ujemny wynik finansowy w wysokości 71,04 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 16,04 mln zł.

Komentarze
Ładowanie...