Żnin. Pieniądze na rozwój przedsiębiorczości

Na wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw zostaną przeznaczone środki, które w formie grantów przekazano we wtorek(18 maja) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Pałuki-Wspólna Sprawa” w Żninie. Dofinansowania na łączną kwotę prawie miliona złotych trafiły do dziesięciu lokalnych podmiotów. Grantobiorcom symboliczne czeki wręczyli przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski.

– Decyzja by powierzyć w ręce lokalnych społeczności środki na realizację działań odpowiadających na realne problemy i potrzeby mieszkańców okazała się sukcesem. LGD z naszego regionu z wielkim powodzeniem realizują powierzone im zadania i dzięki temu otrzymają dodatkowe środki, które trafią bezpośrednio do lokalnych przedsiębiorców – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W mieszczącym się w Żninie biurze LGD „Pałuki-Wspólna Sprawa” odbyło się dziś (18 maja) podpisanie i wręczenie umów grantowych dla lokalnych przedsiębiorców. Samorząd województwa rozdysponował blisko milion złotych, środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Zostaną przeznaczone na poprawienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie sposobu ich działania, zakup nowego sprzętu i wyposażenia, rozszerzenie oferty oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów.

Poniżej lista dofinansowanych podmiotów.

Komentarze
Ładowanie...