WTORKI Z NGO: Ochotnicza Straż Pożarna w Padniewie

Data założenia: 1926r.
Prezes: dh Marcin Zacharenko
Ilość członków: 55


Zakres działalności: Celem nadrzędnym naszej jednostki jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Mogilno poprzez czynny udział w walce z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami miejscowymi. Jako strażacy OSP w Padniewie jesteśmy aktywni w życiu społecznym organizujemy Festyny Strażackie, Turnieje Piłki Siatkowej, współpracujemy z lokalnymi organizacjami takimi jak Koło Gospodyń Wiejskich w Padniewie oraz Sołectwo Padniewo, organizujemy konkursy oraz pogadanki tematyczne dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Padniewie. Nasze druhny i druhowie zawsze chętnie uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych. Posiadamy łącznie trzy drużyny sportowe: drużynę kategorii A, drużynę kategorii C oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Piątka naszych druhów należy do Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Sportów OSP z ramienia, którego sędziują zawody sportowo-pożarnicze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


Kwota pozyskanych dotacji: od 2017 roku około 15 tyś. zł.


Najważniejsze zrealizowane działania:
1) Działalność prewencyjna – przekazujemy wiedze o ochronie przeciwpożarowej, uświadamiamy dzieci i młodzież jak zapobiegać pożarom, bierzemy czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
2) Udział w zawodach- zawsze aktywnie uczestniczymy w zawodach sportowo-pożarniczych i osiągamy wysokie wyniki, reprezentujemy Gminę Mogilno na zawodach powiatowych oraz wojewódzkich. Nasze największe osiągnięcia w zawodach to II miejsce drużyny kategorii A w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w 2014 roku, dwukrotnie: zdobycie III miejsca drużyny kategorii C w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w 2006 i 2018 roku, III miejsce w Zawodach Wojewódzkich MDP wg CTIF. Poza zawodami strażackimi bierzemy również udział w zawodach sportowych takich jak turnieje piłki nożnej i siatkowej. Przez kilka lat sami byliśmy organizatorem Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet.
3) Szkolenia MDP – organizujemy wiele zbiórek ćwiczeniowych dla dzieci i młodzieży z naszej jednostki, które przygotowują ich do wzięcia udziału w zawodach sportowo pożarniczych, ale i pozwalają zakrzewić w młodych ludziach chęć działania w OSP i niesienia pomocy innym.


Plany na przyszłość: W przyszłości planujemy nadal czynnie reprezentować naszą jednostkę oraz gminę i powiat na szczeblu wojewódzkim. Chcielibyśmy utrzymać wysoki poziom wyszkolenia naszych druhów oraz zwiększyć ilość członków posiadających uprawniania do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

(opr. Jarosław Gębala)

Komentarze
Ładowanie...