WTORKI Z NGO: Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie”

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie”
Data założenia: 22.01.2016
Prezes: Lidia Osowicz-Chudzińska – Prezes Zarządu
Ilość członków: 7 członków
Zakres działalności:
Celem działalności Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, pedagogiczna, kulturalno-oświatowa, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji, integracji społeczeństwa lokalnego, poprawa jakości życia, podnoszenie świadomości i wykorzystanie aktywności społecznej oraz zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody, tradycji i kultury, wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego oraz integracji społecznej i zawodowej w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie prowadzi różnego rodzaju działania m.in.:
• Prowadzenie stadniny w miejscowości Łąkie
• Prowadzenie projektów dla seniorów oraz młodzieży
• Prowadzenie żłobka
Kwota pozyskanych do tej pory dofinansowań/dotacji : ok. 4,6 mln zł
Najważniejsze zrealizowane działania:

  • Żłobek U Krecika – Głównym celem projektu jest wzrost dostępności rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego poprzez wsparcie możliwości powrotu na rynek pracy lub utrzymania zatrudnienia 32 osób, dzięki utworzeniu żłobka na terenie gminy Strzelno i objęciu opieką 32 dzieci w wieku do lat 3. Działanie dofinansowane zostało ze środków EFS.
  • „Strzelno to wielka rzecz” – Wydanie albumu wraz z wydaniem multimedialnym oraz organizacja 8 spotkań promujących wydanie albumu pt.: „Strzelno to wielka rzecz” promujących obszar LSR. Działanie zrealizowane zostało dzięki PROW.
  • Kluby Młodzieżowe i Kluby Seniora – podnoszenie aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Dotychczas zrealizowanych zostało 6 Klubów Młodzieżowych oraz 5 Klubów Seniora. Działania były dofinansowane z budżetu LSR i zrealizowane zostały przy współpracy z LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w Mogilnie.
    Plany na przyszłość:
  • Budowa Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Łąkie oraz jego prowadzenie,
  • Rozbudowa Ośrodka Hipoterapeutyczno – Jeździeckiego w miejscowości Łąkie

(opracowanie: Jarosław Gębala)

Komentarze
Ładowanie...