WTORKI Z NGO: Koło Gospodyń Wiejskich w Krzekotowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzekotowie zostało założone w 1960 r. W sierpniu 2019 r. zostało zarejestrowane w ARiMR i uzyskało osobowość prawną.


W zarządzie zasiadają : Irena Wencka, Zachwieja Halina oraz Wilska Danuta.
Koło liczy 35 osób.


Naszymi głównymi celami jest:
– Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich
– Wspieranie przedsiębiorczości kobiet
– Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi
– Rozwój kultury ludowej, w tym szczególności kultury lokalnej i regionalnej

Od 60 lat działalność koła była ograniczona, często ze względu na brak środków finansowych oraz brak osobowości prawnej. Rejestracja w ARiMR dodała nam wiary w siebie, umożliwiła pisanie różnorakich projektów, realizacja zadań, które ze względu na ograniczony budżet były nieosiągalne. Po prostu nasze koło nabrało wiatru w żagle.


Od sierpnia 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na łączna kwotę 21 500 zł.


Najważniejsze projekty jakie udało nam się zrealizować to:
– „Ekomaty w każdej wsi” -na projekt ten otrzymaliśmy dofinansowanie Kujawko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowej. W projekcie tym zakupiliśmy maszyny do szycia i tkaniny. Udało nam się uszyć maseczki ochronne oraz torby bawełniane. Został skonstruowany EKOMAT, na którym zawiesiliśmy maseczki i torby. Produkty te zostały rozdane mieszkańcom Krzekotowa i Mokrego.

-„Jeszcze nie takie stare, a niektóre już nowe wieńce dożynkowe”- dofinansowanie z Zarządu Powiatu Mogileńskiego. W ramach tego projektu przeprowadziliśmy warsztaty wyplatania wieńca dożynkowego metodą tradycyjną oraz styl nowoczesny. Podczas trwania warsztatów wykonaliśmy wieniec dożynkowy, który zaprezentowaliśmy podczas Dożynek Wojewódzkich w Tucholi. Zostaliśmy nagrodzeni II miejscem w konkursie na ”Najładniejszy wieniec współczesny i ozdobę dożynkową”


-„Łąki kwietne” – projekt ten sfinansowany przez Zarząd Powiatu Mogileńskiego.
Założyliśmy w 6 miejscach naszej miejscowości łąki kwietne, zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie o tematyce ekologicznej i pszczelarskiej.


Oprócz w/w projektów, z pozyskanych funduszy doposażamy naszą świetlicę, zakupiłyśmy stół do tenisa. duży namiot wraz z stołami i ławkami.


Udało nam się zorganizować wyjazd wioskowy na Termy do Uniejowa.
Nasza codzienne działalności to nie tylko pozyskiwanie funduszy i realizacja projektów.


Specjalnością naszego koła jest wypiek pączków według przepisu naszych mam i babć. Tłusty Czwartek to dzień mobilizacji dużej części naszych członkiń. Nasze wypieki są słynne na okolicę, uświetniają wiele uroczystości gminnych, powiatowych, są przekazywane na licytacje, pomagamy w różnych akcjach charytatywnych.


Działalność naszego koła to również integracja naszej małej społeczności. Staramy się organizować „Mikołajki” dla dzieci, Dzień kobiet, Wigilię pikniki rodzinne i spotkanie dla seniorów.
Bardzo chętnie bierzemy udział w różnorakich konkursach i szkoleniach.


Koło Gospodyń Wiejskich bardzo aktywnie dba o wizerunek naszej wsi. Mamy park wiejski, które jest regularnie pielęgnowany – koszony, przycinany, obsadzany.


Czas pandemii dał nam wszystkim w kość. Chcielibyśmy powrócić do regularnych spotkań. Planujemy zorganizować jednodniową wycieczkę dla mieszkańców Krzekotowa. Chcielibyśmy wyjechać do kina bądź teatru. W planach mamy przeprowadzenie warsztatów wikliniarskich i florystycznych.


Nasze członkinie bardzo chętnie uczestniczą w rożnego rodzaju szkoleniach, chcielibyśmy podnosić kwalifikacje aby lepiej i skuteczniej pozyskiwać fundusze.


Koło Gospodyń Wiejskich ma również plany związane ściśle z naszą wsią. Nasze spotkania odbywają się w świetlicy, która jest kontenerowa. Murowanej świetlica to spełnienie naszych marzeń.

(Jarosław Gębala)

Komentarze
Ładowanie...