Kcynia. Podczas sesji podjęto uchwały dotyczące zamiaru likwidacji dwóch szkół

Podczas dzisiejszej XLII sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o zamiarze likwidacji dwóch szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kcynia – Szkoły Podstawowej im. K. Korka w Rozstrzębowie oraz Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach. Przeważyły względy demograficzne i ekonomiczne. W szkole w Rozstrzębowie na dzień 31 grudnia 2021 r. uczy się 57 dzieci, liczba uczniów przypadająca w roku szkolnym 2021/2022 na etat nauczycielski: 4,36. W szkole w Sipiorach na dzień 31 grudnia 2021 r. jest 34 dzieci, zaś liczba uczniów przypadająca w roku szkolnym 2021/2022 na etat nauczycielski wynosi: 2,83.

Zgodnie z uchwałą wyraża się zamiar likwidacji w/w szkół z dniem 31 sierpnia 2022 r. Uczniowie tych szkół zasilą struktury Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni. Uchwały mają charakter intencyjny. Zgodnie z art. 89 ust. 3 ww. ustawy w sprawie likwidacji szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego należy uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty.

Przed podjęciem uchwał udzielono głosu delegacjom szkół, które przybyły na sesję.

Szczegółowe uzasadnienia do uchwał poniżej.

 Uzasadnienie do uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie jest małą wiejską szkołą generującą duże koszty dla budżetu samorządu. Wg. arkusza organizacyjnego w ostatnich latach liczba uczniów, oddziałów i średnia liczba uczniów w oddziale kształtuje się następująco:

liczba uczniów

Suma z Liczba uczniów_Data  
Nazwa jednostki2019-12-31 (3)2020-12-31 (2)2021-12-31 (1)
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie76,0070,0057,00

liczba oddziałów

Suma z Liczba oddziałów_Data  
Nazwa jednostki2019-12-31 (3)2020-12-31 (2)2021-12-31 (1)
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie9,009,009,00

średnia liczba uczniów w oddziale

Suma z Liczba uczniów_Data  
Nazwa jednostki2019-12-31 (3)2020-12-31 (2)2021-12-31 (1)
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie8,447,786,33

liczba etatów nauczycielskich

Suma z Wymiar etatu_Data  
Jednostka – nazwa2019-12-31 (3) 2020-12-31 (2) 2021-12-31 (1) 
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie12,9713,0313,06

liczba uczniów przypadająca w roku szkolnym 2021/2022 na etat nauczycielski: 4,36

Powyższe proporcje zatrudnienia nauczycieli w stosunku do liczby uczniów były przyczyną tego, iż w roku 2021 wysokość części oświatowej subwencji ogólnej naliczona dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie (bez oddziałów klas 0, przedszkola i kształcenia specjalnego) wynosiła 721 828,99 zł, wydatki na zadania, na które gmina otrzymuje subwencję 1 233 632,02 zł a wysokość dofinansowania zadań, na które gmina otrzymuje subwencję 511 803,03 zł.

Demografia  Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie:

Obwód zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie stanie się częścią obwodu  Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni. Warunki do nauki i rozwoju kultury fizycznej w obiektach Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni są znacząco lepsze w porównaniu z tym, co oferuje baza w Rozstrzębowie. Do dyspozycji uczniowie szkoły będą mieli 2 sale gimnastyczne i kompleks boisk typu „Orlik”. Od 1 września 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni po przekształceniu funkcjonuje w dwóch lokalizacjach przy ulicy Wyrzyskiej 12 i Bolesława Pobożnego 1. Do dyspozycji uczniów są specjalistyczne pracownie przedmiotowe (m.in. geografia, chemia, fizyka) po wygaszonym Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich oraz nowo powstałe pracownie przedmiotowe przy ul Wyrzyskiej 12. Poniesienie wysokich kosztów powstania i utrzymywania specjalistycznych pracowni przedmiotowych w małych szkołach jest nieracjonalne i nieefektywne ekonomicznie w sytuacji, gdy korzystać z nich będzie kilku-kilkunastu uczniów ciągu roku. Proponowana przez samorząd gminny zmiana umożliwi uczniom dzisiejszej Szkoły Podstawowej  im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie naukę w oddziałach liczących 20 – 24 uczniów co wpływa korzystnie na efekty nauczania. W takich oddziałach jest większa konkurencyjność, współpraca i pomoc uczniowska, możliwość pracy w grupach i lepiej przebiega socjalizacja. Nieobecność na lekcji kilku uczniów nie stanowi konieczności wstrzymania realizacji programu nauczania. Wyniki egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty)są znacznie lepsze w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni niż w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie, co obrazuje poniższa tabela (wyniki egzaminów zewnętrznych podane są w skali staninowej).

Nazwa szkołyRok szkolny2019/2020Rok szkolny2020/2021
J. polskiMatematykaJ. angielskiJ. polskiMatematykaJ. angielski
Szkoła Podstawowaim. Jana Czochralskiego w  Kcyni335434
Szkoła Podstawowaim. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie 233331

W ofercie Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni są realizowane zajęcia pozalekcyjne dla uczniów takie, jak: fototeka szkolna (kółko fotograficzne), chór, zespół muzyczny, kółko matematyczne dla klas ósmych, koło biologiczne oraz turystyczno-krajoznawcze. W szkolnym kompleksie boisk „Orlik” realizowany jest od wtorku do soboty „Projekt Lokalny Animator Sportu”. Uczęszczanie do szkoły w Kcyni ułatwia korzystanie z oferty Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni.

 W planie restrukturyzacji sieci szkół podstawowych proponowana  jest likwidacja szkół podstawowych w Sipiorach i w Rozstrzębowie. Obwody tych szkół włączone zostaną do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni, której baza obecnie nie jest w pełni wykorzystana. Planowane zwiększenie dowozów po reorganizacji sieci szkół wyniesie średnio dziennie o 70,85 km x 5,71 zł /km x 181 dni nauki szkolnej = koszt całkowity 73.224,18 zł/rok. Po proponowanej restrukturyzacji w SP w Kcyni nie wydłuży się codzienny czas zajęć lekcyjnych, a jej perspektywa demograficzna będzie stabilniejsza – co pokazują poniższe tabele.

Liczba oddziałów w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni po likwidacji SP Sipiory i SP Rozstrzębowo:

ROK SZKOLNY 2022/23

SP KcyniaSP RozstrzębowoSP Sipiory  Uwagi/Różnice
KlasyOddziałyLiczba uczniówLiczba uczniów razemLiczba uczniówLiczba uczniówRAZEMRAZEMLICZBAODDZIAŁÓW 
„0”AB1314278944*2 ODDZIAŁYDane szacunkowe (bez rekrutacji)
IABC191919578267*3 ODDZIAŁYDane szacunkowe (bez rekrutacji)
IIABC1916195463633 ODDZIAŁYBez zmian
IIIABC 2223206565763 ODDZIAŁY /?/Bez zmian (1 uczeń wyprowadzi się we wrześniu)
IVABC1717144872573 ODDZIAŁYBez zmian
VABC1818175393653 ODDZIAŁYBez zmian
VIABC2217175634633 ODDZIAŁYBez zmian
VII232353312 ODDZIAŁY1 oddział więcej
VIIIABC25252777115934 ODDZIAŁY1 oddział więcej

Prognoza demograficzna Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni:

 Uzasadnienie sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach

Szkoła Podstawowa im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach jest małą wiejską szkołą generującą duże koszty dla budżetu samorządu. Wg. arkusza organizacyjnego w ostatnich latach liczba uczniów, oddziałów i średnia liczba uczniów w oddziale, kształtuje się następująco:

 liczba uczniów

Suma z Liczba uczniów_Data  
Nazwa jednostki2019-12-31 (3)2020-12-31 (2)2021-12-31 (1)
Szkoła Podstawowa w Sipiorach43,0039,0034,00

liczba oddziałów

Suma z Liczba oddziałów_Data  
Nazwa jednostki2019-12-31 (3)2020-12-31 (2)2021-12-31 (1)
Szkoła Podstawowa w Sipiorach9,009,009,00

średnia liczba uczniów w oddziale

Suma z Liczba uczniów_Data  
Nazwa jednostki2019-12-31 (3)2020-12-31 (2)2021-12-31 (1)
Szkoła Podstawowa w Sipiorach4,784,333,78

liczba etatów nauczycielskich

Suma z Wymiar etatu_Data  
Jednostka – nazwa2019-12-31 (3) 2020-12-31 (2) 2021-12-31 (1) 
Szkoła Podstawowa w Sipiorach11,7011,8512,01

liczba uczniów przypadająca w roku szkolnym 2021/2022 na etat nauczycielski: 2,83

Powyższe proporcje zatrudnienia nauczycieli w stosunku do liczby uczniów były przyczyną tego, iż w roku 2021 wysokość części oświatowej subwencji ogólnej naliczona dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sipiorach (bez oddziałów klas 0, przedszkola i kształcenia specjalnego) wynosiła 409 564,93 zł, wydatki na zadania, na które gmina otrzymuje subwencję 1 115 742,93 zł a wysokość dofinansowania zadań, na które gmina otrzymuje subwencję 706 178,00 zł.

Demografia Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach:

Obwód zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach stanie się częścią obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni. Warunki do nauki i rozwoju kultury fizycznej w obiektach Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni są znacząco lepsze w porównaniu z tym, co oferuje baza w Sipiorach. Do dyspozycji uczniowie szkoły będą mieli 2 sale gimnastyczne i kompleks boisk typu „Orlik”. Od 1 września 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni po przekształceniu funkcjonuje w dwóch lokalizacjach przy ulicy Wyrzyskiej 12 i Bolesława Pobożnego 1. Do dyspozycji uczniów są specjalistyczne pracownie przedmiotowe (m.in. geografia, chemia, fizyka) po wygaszonym Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich oraz nowo powstałe pracownie przedmiotowe przy ul Wyrzyskiej 12. Poniesienie wysokich kosztów powstania i utrzymywania specjalistycznych pracowni przedmiotowych w małych szkołach jest nieracjonalne i nieefektywne ekonomicznie w sytuacji, gdy korzystać z nich będzie kilku-kilkunastu uczniów ciągu roku. Proponowana przez samorząd gminny zmiana umożliwi uczniom dzisiejszej Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach naukę w oddziałach liczących 20 – 24 uczniów co wpływa korzystnie na efekty nauczania. W takich oddziałach jest większa konkurencyjność, współpraca i pomoc uczniowska, możliwość pracy w grupach i lepiej przebiega socjalizacja. Nieobecność na lekcji dwóch, trzech uczniów nie stanowi konieczności wstrzymania realizacji programu nauczania. Wyniki egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty) są znacznie lepsze w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni niż w Szkole Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach, co obrazuje poniższa tabela (wyniki egzaminów zewnętrznych podane są w skali staninowej).

Nazwa szkołyRok szkolny2019/2020Rok szkolny2020/2021
J. polskiMatematykaJ. angielskiJ. polskiMatematykaJ. angielski
Szkoła Podstawowa
im. Jana Czochralskiego  w Kcyni
335434
Szkoła Podstawowaim. Pamięci Obrońców Niepodległości
w  Sipiorach
322221

W ofercie Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni są realizowane zajęcia pozalekcyjne dla uczniów takie, jak: fototeka szkolna (kółko fotograficzne), chór, zespół muzyczny, kółko matematyczne dla klas ósmych, koło biologiczne oraz turystyczno-krajoznawcze. W szkolnym kompleksie boisk „Orlik” realizowany jest od wtorku do soboty „Projekt Lokalny Animator Sportu”. Uczęszczanie do szkoły w Kcyni ułatwia korzystanie z oferty Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni.

W planie restrukturyzacji sieci szkół podstawowych proponowana jest likwidacja szkół podstawowych w Sipiorach i w Rozstrzębowie. Obwody tych szkół włączone zostaną do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni, której baza obecnie nie jest w pełni wykorzystana.  Planowane zwiększenie dowozów po reorganizacji sieci szkół wyniesie średnio dziennie o 70,85 km x 5,71 zł /km x 181 dni nauki szkolnej = koszt całkowity 73.224,18 zł/rok. Po proponowanej restrukturyzacji w SP w Kcyni nie wydłuży się codzienny czas zajęć lekcyjnych, a jej perspektywa demograficzna będzie stabilniejsza – co pokazują poniższe tabele.

Liczba oddziałów w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni po likwidacji SP Sipiory i SP Rozstrzębowo:

ROK SZKOLNY 2022/23

SP KcyniaSP RozstrzębowoSP Sipiory  Uwagi/Różnice
KlasyOddziałyLiczba uczniówLiczba uczniów razemLiczba uczniówLiczba uczniówRAZEMRAZEMLICZBAODDZIAŁÓW 
„0”AB1314278944*2 ODDZIAŁYDane szacunkowe (bez rekrutacji)
IABC191919578267*3 ODDZIAŁYDane szacunkowe (bez rekrutacji)
IIABC1916195463633 ODDZIAŁYBez zmian
IIIABC 2223206565763 ODDZIAŁY /?/Bez zmian (1 uczeń wyprowadzi się we wrześniu)
IVABC1717144872573 ODDZIAŁYBez zmian
VABC1818175393653 ODDZIAŁYBez zmian
VIABC2217175634633 ODDZIAŁYBez zmian
VII232353312 ODDZIAŁY1 oddział więcej
VIIIABC25252777115934 ODDZIAŁY1 oddział więcej

Prognoza demograficzna Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni:

(UM Kcynia)

Komentarze
Ładowanie...