Wielkopolska zrewitalizuje linię kolejową z Wągrowca do granicy z województwem kujawsko – pomorskim

Marszałek Marek Woźniak oraz Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podpiszą z przedstawicielami PKP PLK umowę ws. dofinansowania środkami unijnymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa – prace przygotowawcze”. Do podpisania umowy dojdzie w poniedziałek.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 10 mln zł, a kwota unijnego dofinansowania z WRPO 2014+ to ponad  6,3 mln zł. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na rozpoczęcie robót rewitalizacyjnych na szlaku kolejowym od Wągrowca, przez Gołańcz do granicy województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. 

W ramach kompletu dokumentacji projektowej planuje się m.in. pozyskanie koncepcji programowo-przestrzennej, dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej, map do celów projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, wniosków do ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz operatu wodnoprawnego.

Odcinek szlaku kolejowego, o którym mowa w projekcie, liczy 26 kilometrów, w tym 6 kilometrów – od Gołańczy do granicy województwa – jest obecnie nieprzejezdnych. Aktualna prędkość maksymalna pociągów pasażerskich na odcinku Wągrowiec – Gołańcz to 50 – 90 km/h. Przeprowadzenie prac, do których trwają obecnie przygotowania, umożliwi skrócenie czasu podróży dzięki podwyższeniu prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich do 120 km/h, na minimum 90% długości rewitalizowanego odcinka oraz pociągów towarowych do 80 km/h. Spodziewana jest również poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa podróżnych, a także podwyższenie komfortu podróżowania.

Przypomnijmy, że ponad pięćdziesięciokilometrowy odcinek linii kolejowej nr 356, od stacji Poznań Wschód do Wągrowca, został zmodernizowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2010 – 2015. Przeprowadzone przez PKP PLK prace były warte blisko 187 mln zł, a marszałkowskie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach WRPO 2007-2013 to 116,5 mln zł. Inwestycja przyczyniła się do zmiany oblicza na lepsze kolei w tej części regionu i jest przywoływana jako udany przykład powrotu mieszkańców do korzystania z regionalnych pociągów. Operatorem na tej trasie jest samorządowa spółka Koleje Wielkopolskie. 

(UMWW)

Komentarze
Ładowanie...