Wsparcie z RPO: infrastruktura, kultura, przyroda, opieka nad dziećmi i ścieżki rowerowe

Podczas kwietniowego posiedzenia Komitet Monitorujący naszego RPO 2014-2020 uruchomił środki na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej, inwestycje w szkołach zawodowych, tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i systemową opiekę nad dziećmi do lat trzech, budowę i przebudowę ścieżek rowerowych oraz ochronę zasobów kultury i ochronę przyrody.

 

– Duży pakiet konkursów zostanie ogłoszony w ramach ZIT-u, czyli wydzielonej z Regionalnego Programu Operacyjnego puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu. Ten komponent naszego RPO realizujemy poprzez instytucję pośredniczącą, której przewodniczącym jest Prezydent Bydgoszczy. To ona przedstawia nam swoje projekty, które omawiane są podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego – mówi marszałek Piotr Całbecki (w załączniku: lista sygnatariuszy porozumienia w ramach ZIT).

 

·         W maju 2017 rozpoczną się nabory wniosków w dwóch konkursach (jeden w ramach ZIT) o dofinansowanie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i czyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę oraz instalacji do odzyskiwania i unieszkodliwiania osadów ściekowych. Aplikować mogą przede wszystkim samorządy lokalne, a także podmioty działające w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W jednym konkursie do podziału jest 26 milionów złotych, w drugim (w ramach ZIT) 16,6 mln złotych.

 

·         Po raz pierwszy w ramach ZIT zostaną uruchomione środki – blisko 8 mln złotych, nabór w czerwcu – na ochronę zasobów przyrodniczych. Będzie można uzyskać pieniądze m. in. na ochronę siedlisk i gatunków zagrożonych, tereny zielone, w tym parki i ogrody botaniczne, w miastach i na obszarach podmiejskich, tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych, a także działania edukacyjne.

 

·         3,5 miliona to suma, która pozwoli na uzupełnienie oferty usług społecznych na rzecz rodzin z dziećmi do lat 3 (konkurs w ZIT). Powstaną nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych, będzie też można sfinansować w ten sposób koszty zatrudnienia i przeszkolenia zawodowego dziennych opiekunów i niań. Nabór planowany jest w czerwcu. 

 

·         W maju ruszy nabór wniosków o wsparcie na tworzenie, modernizację oraz wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych (konkurs w ZIT). Do podziału wśród samorządów terytorialnych i ich jednostek jest w sumie 9,5 miliona złotych.

 

·         Prawie 7,5 miliona złotych trafi na tworzenie miejsc dla maluchów w przedszkolach i innych placówkach wychowania przedszkolnego (w ramach ZIT). Chodzi o rozbudowę, remont i wyposażenie tego typu placówek. O wsparcie mogą zabiegać samorządy lokalne i ich jednostki. Nabór planowany jest w czerwcu.

 

·         Na czerwiec przewidziano nabór wniosków (w ramach ZIT) o wsparcie budowy i przebudowy ścieżek rowerowych. Do podziału w konkursie jest 16,5 miliona złotych. O wsparcie mogą zabiegać samorządy lokalne oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi.

 

·         W ramach ZIT ogłoszony zostanie także konkurs, w ramach którego 14,3 miliona złotych trafi na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w zabytkach, otoczeniu zabytków oraz obszarach zabytkowych i poprzemysłowych o wartościach historycznych, a także rozbudowę i przebudowę instytucji kultury oraz konserwację zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych. Wsparcie przewidziane jest dla samorządów terytorialnych i ich jednostek. Nabór odbędzie się w maju.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Komentarze
Ładowanie...