Lafarge i Geocycle promują ideę zrównoważonego rozwoju w konkursie „Eco Mural”

  • Na ścianie Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Cementowni Kujawy powstanie ekologiczny mural, którego projekt zostanie wybrany w drodze konkursowej.
  • Mural wykonany zostanie specjalnymi fotokatalitycznymi farbami, które wyłapują zanieczyszczenia z powietrza.
  • Konkurs „Eco Mural” ma na celu edukację proekologiczną oraz zachęcanie do działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.
  • Organizatorami konkursu są Lafarge i Geocycle, firmy mające duże doświadczenie w inicjatywach i projektach proekologicznych.

Lafarge, lider w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych o niskim śladzie węglowym oraz spółka-córka, Geocycle, odgrywająca kluczową rolę we wprowadzeniu modelu GOZ w firmie, łączą siły i organizują konkurs „Eco Mural”. Kreatywny projekt ma za zadanie w nieszablonowy sposób poruszać zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju firm oraz szeroko pojętej dbałości o środowisko. Do udziału zaproszeni są studenci i absolwenci uczelni artystycznych, a także członkowie różnych organizacji o charakterze artystycznym, działające w województwie kujawsko-pomorskim. Rejestracja uczestników trwa od 26 lipca do 20 sierpnia 2022 roku.

Obecnie branża cementowa należy do najbardziej zaawansowanych jeśli chodzi o gospodarkę obiegu zamkniętego i recykling. Dzięki takim firmom jak Geocycle i Lafarge odpady, których recykling jest niemożliwy, są używane jako paliwa alternatywne do produkcji energii zasilającej instalacje do produkcji cementu. W ten sposób domykamy obieg odpadów, które gdyby nie trafiły do naszych zakładów, znalazłyby się na składowiskach odpadów. – mówi Monika Michalska, Kierowniczka Działu Handlowego w Geocycle i główna pomysłodawczyni konkursu. Poprzez koncepcję Eco Muralu chcemy zachęcać Polaków, w tym młode pokolenie, do zainteresowania się już funkcjonującymi rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także zainspirować do szukania innowacji w tej dziedzinie. Dlatego Eco Mural ma łączyć w sobie ekologiczną treść i formę – przesłanie oraz zastosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów. Jest to pewnego rodzaju odbicie polityki naszych firm, które dowodzą, że przemysł może funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem naturalnym”.

Zwycięski mural ozdobi jedną ze ścian Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych na terytorium Cementowni Kujawy w Bielawach. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy, gdyż rolą zakładu jest zaopatrywanie cementowni w paliwa alternatywne, pozyskiwane głównie z tworzyw sztucznych, które nie nadają się do recyklingu. Często są to pozostałości z procesów produkcyjnych różnych branż przemysłowych takich jak motoryzacyjna, papiernicza, produkcja żywności, opakowań czy mebli. Takie zastosowanie odpadów, pozwala dodatkowo wyeliminować węgiel w procesach produkcyjnych i zmniejszyć emisję CO2. Dlatego powstanie Ekomurala w tym miejscu idealnie wpisuje się w strategię firmy związaną z dekarbonizacją przemysłu, a wykorzystanie w projekcie ekologicznych materiałów, typu farby fotokatalityczne, podkreśla ekologiczny wymiar przedsięwzięcia. Każdy metr kwadratowy pomalowanej powierzchni zredukuje ok. 0,44 g szkodliwych tlenków azotu (NO X).

Fakt, że dzieło dotyczące idei zrównoważonego rozwoju ozdobi właśnie nasz zakład jest symboliczny. Jest on jednym z największych obiektów w Europie realizujących koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego. Działalność naszego zakładu jest szczególnie ważna dla regionu, gdyż Cementownia Kujawy wykorzystuje odpady zarówno te komunalne jak i odpady z innych gałęzi przemysłu dając im drugie życie i produkując przy tym niskoemisyjne cementy na bazie materiałów z recyklingu. Wierzymy, że konkurs Eco Mural będzie wsparciem dla lokalnych twórców, zwłaszcza tych zainteresowanych ideami zrównoważonego rozwoju i pomoże wyłonić nowe talenty na terenie naszego województwa”. – mówi Marek Michalski, Dyrektor Cementowni Kujawy.

Projekt zostanie wybrany do dnia 2 września 2022 roku. Autorowi, oprócz możliwości zaprezentowania zrealizowanego projektu, przysługuje również nagroda materialna w wysokości 5 tys. zł. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na dedykowanej stronie internetowej oraz na Social Mediach organizatora. Więcej o konkursie można przeczytać na stronie konkursu: www.projektmural.pl.

(nadesłane)

Komentarze
Ładowanie...