Pilotażowy program stypendialny dla studentów cywilnych-kandydatów na żołnierzy

Pilotażowy program stypendialny skierowany jest do studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy rozpoczną w roku akademickim 2022/2023 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny).

O stypendium w kwocie 2 280 złotych ubiegać mogą się studenci uczelni innych niż wojskowe. Ogólny limit stypendiów dla studentów-kandydatów na żołnierzy zawodowych określono na poziomie 50 osób. Z programu skorzystać będą mogli studenci 16 kierunków, takich jak: elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka, energetyka, lekarsko-dentystyczny, weterynaria, analityka medyczna, fizyka, optoelektronika,  teleinformatyka, cybernetyka,  cyberbezpieczeństwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria geoprzestrzenna, matematyka.

Aby uzyskać finansowe wsparcie studenci zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej zdobywający wiedzę i umiejętności na kierunkach wskazanych przez MON mają czas na złożenie wniosku do 31 sierpnia. Wniosek o przyznanie stypendium składany jest do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium kandydat składa:

– wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;

– wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego;

– wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu stypendialnego wzory wniosków odnajdą na stronach internetowych wojskowych centrów rekrutacji. Osoby zainteresowane przyznaniem stypendium, po złożeniu wniosków zostaną skierowane przez właściwych szefów wojskowych centrów rekrutacji na badania psychologiczne  w celu wydania kandydatowi orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej.

Szczegóły  programu stypendialnego dla studentów znajdują  się w decyzji nr 114/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.08.2022 r. w sprawie uruchomienia pilotażowego programu stypendiów dla studentów-kandydatów na żołnierzy w 2022 r. https://cutt.ly/2Xcc7Y1

(informacja prasowa)

Komentarze
Ładowanie...