Oświadczenie Pawła Sikory w sprawie pomówienia go przez Dariusza Kaźmierczaka

W poniedziałek 13 marca br. podczas sesji Rady Miejskiej w Żninie Pan Dariusz Kaźmierczak, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie, pomówił mnie publicznie. W swojej wypowiedzi wskazał, że popełniłem przestępstwo polegające na tym, że podpisałem dokumenty z upoważnienia burmistrza, co jest złamaniem ustawy antykorupcyjnej. Stwierdzam z całą mocą, że Pan Dariusz Kaźmierczak posłużył się kłamstwem i manipulacją w celu zdyskredytowania mojej osoby.


Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwana potocznie ustawą antykorupcyjną, rozstrzyga m.in., że osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Rzekomym dowodem złamania przeze mnie przywołanych przepisów antykorupcyjnych są dokumenty, w jakich posiadanie wszedł Pan Dariusz Kaźmierczak. Z opisu przedstawionego na sesji wynika, że są to pisma skierowane do sołtysów z gminy Żnin w sprawie budżetu gminy. Dokumenty, na które powołuje się Pan Dariusz Kaźmierczak to bieżąca korespondencja, o charakterze informacyjnym, prowadzona w ramach komunikacji z sołtysami. Z całą pewnością pisma te nie są decyzjami administracyjnymi, o których mowa w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach cytowanej wcześniej ustawy.


Oświadczam jedocześnie, że nie posiadam i nigdy nie posiadałem upoważnienia Burmistrza Żnina do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z tym nie podpisałem, z upoważnienia Burmistrza, ani jednej decyzji administracyjnej. Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żninie prowadzi wiele spraw kończących się wydaniem decyzji administracyjnej (np. decyzje środowiskowe, zezwolenia na wycinki drzew), lecz zawsze są one podpisywane bezpośrednio przez Burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego bądź Zastępcę Burmistrza Żnina Panią Halinę Rosiak-Kozłowską.
W związku z tym, że podawane przez Pana Dariusza Kaźmierczaka nieprawdziwe stwierdzenia naruszają moje dobra osobiste, poprzez narażenie mnie na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia stanowiska urzędnika samorządowego oraz radnego rady powiatu, w najbliższym czasie podejmę wobec Pana Dariusza Kaźmierczaka stosowne kroki prawne.


Przy okazji dementuję także nieprawdziwe stwierdzenia Pana Dariusza Kaźmierczaka podawane publicznie, że rozbudowałem wydział cytuję: do około, powyżej dziesięciu osób. 1 września 2021 r., gdy powierzono mi funkcję dyrektora Wydziału Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żninie zatrudnionych w nim było 9 pracowników. Aktualnie kieruję wydziałem, w którym zatrudnionych jest 7 osób.

Paweł Sikora

Komentarze
Ładowanie...