Kcynia. Trwa remont siedziby Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej

Trwa remont siedziby Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej. Inwestycja dofinansowana ze środków własnych gminy oraz rządowych w ramach #PolskiŁad. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 7 788 363,08 zł brutto. Dofinansowanie z Polskiego Ładu stanowi 4 500 000,00zł, pozostała kwota (3 288 363,08 zł) będzie finansowana ze środków własnych. W ramach przebudowy planowana jest m.in. wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, wymiana stropu nad parterem, wzmocnienie fundamentów, odbudowa ścian piętra, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie ścianek działowych. Na parterze budynku będzie się znajdowała biblioteka z czytelnią, sala spotkań, szatnia oraz biuro biblioteki i toalety. Na piętrze budynku będą się znajdowały trzy sale zajęć, biura i toalety. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, ponieważ zostanie wyposażony w windę oraz podnośnik dla niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania parku miejskiego projektuje się nowe nasadzenia zieleni, nowe obiekty małej architektury w postaci stołu do tenisa, ławek i koszy na śmieci oraz utwardzenia i trawniki. 

Przypomnijmy. Gmina realizowała/realizuje/będzie realizować następujące inwestycje dofinansowane w ramach rządowego programu #PolskiŁad (na podstawie złożonych przez Gminę Kcynia wniosków):
– I edycja Program Inwestycji Strategicznych:
1) Remont i przebudowa siedziby GCKIB wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji działań społecznych
2) Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia
3) Budowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierzewo
– II edycja Program Inwestycji Strategicznych :
1) Budowa sali widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni
2) Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Kcynia
– III edycja (PGR):
1) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kcynia
– Edycja: Rządowy Program Odbudowy Zabytków:
1) Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem (z ok. 1787 r.) z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni
2) Prace ratunkowo- konserwatorskie elewacji kościoła pw. św. Jakuba w Dziewierzewie
3) Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni
     Oprócz w/w inwestycji gmina realizowała także w ostatnim czasie inwestycje wsparte m.in. środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (np. ul. Strażacka w Kcyni, droga gminna w miejscowości Elizewo), jak również z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ( Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia- etap 1). Przygotowaniem wniosków zajmuje się pracownik urzędu Tomasz Hałas. 

(UM Kcynia)

Komentarze
Ładowanie...