Zmarł burmistrz Kcyni Marek Szaruga

Dziś podczas swojego urlopu w górach zmarł burmistrz Kcyni Marek Szaruga.

Marek Szaruga miał 59 lat. Burmistrzem Kcyni był od 2014 roku. Wtedy w wyborach pokonał ówczesnego włodarza gminy Piotra Hemmerlinga.

W związku z tym, że wybory samorządowe zostały przeniesione na maj przyszłego roku prawdopodobnie premier wyznaczy komisarza, który do tego czasu będzie zarządzał gminą. Wniosek o wyznaczeniu takiej osoby przez Prezesa Rady Ministrów składa wojewoda. Gdyby czas pomiędzy jednymi wyborami, a drugimi był dłuższy np. w połowie kadencji, to rozpisane zostałyby przedterminowe wybory na burmistrza. Zgodnie z prawem „Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta/burmistrza/prezydenta miasta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.”

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wskutek śmierci wójta, burmistrza, prezydenta miasta jego mandat wygasa. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest sporządzona przez lekarza karta zgonu, na podstawie której właściwy urząd stanu cywilnego sporządza akt zgonu.

Komentarze
Ładowanie...