Inwestycje w Barcinie dzięki rządowemu wsparciu – konferencja prasowa z udziałem posła Bartosza Kownackiego i radnej Anny Falkowskiej

We wtorek w Barcinie (powiat żniński) odbyła się konferencja prasowa poświęcona inwestycjom, które zostały zrealizowane dzięki rządowemu wsparciu. W wydarzeniu wzięli udział poseł Bartosz Kownacki, radna Anna Falkowska oraz miejscowi działacze Prawa i Sprawiedliwości. Konferencja miała na celu podsumowanie osiągnięć i przyszłych planów inwestycyjnych, które znacząco wpłynęły na rozwój Barcina i jego okolic.

Poseł Bartosz Kownacki otworzył konferencję, podkreślając znaczenie współpracy między samorządem a rządem w celu rozwoju lokalnej społeczności. Podziękował mieszkańcom Barcina za zaufanie oraz wyraził swoje zadowolenie z efektów dotychczasowych inwestycji. Jednym z najważniejszych projektów, które zostały zrealizowane, jest modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej. Dzięki wsparciu rządu udało się wyremontować kluczowe trasy komunikacyjne, co poprawiło dostępność regionu i usprawniło transport.

– W ostatnich latach do samego powiatu trafiło 580 mln złotych. Do gminy Barcin blisko 110 mln złotych. Wśród tych inwestycji była m.in. budowa oświetlenia na stadionie w Barcinie, na którym przed chwilą byłem. Ale to nie jedyna inwestycja – przebudowa i modernizacja wielu dróg, np. ulica Akacjowa, czy Klonowa. To były inwestycje sięgające 3 mln złotych. Budowa sieci kanalizacyjnej w Krotoszynie to kolejne 4 mln złotych – podkreślił poseł Bartosz Kownacki.

– To są inwestycje z różnych sektorów: oświaty, sport, infrastruktura. To są ogromne pieniądze w porównaniu z możliwościami inwestycyjnymi tak de facto nie dużej gminy. Te inwestycje nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie szereg rządowych programów, które wsparły lokalnych samorządowców i społeczność – zaznaczył.

Poseł Bartosz Kownacki przekazał również na ręce radnej Anny Falkowskiej promesę w wysokości 980 tys. złotych. Pieniądze z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – o które ubiegał się poseł jako doradca premiera – zostaną przeznaczone na remont kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Większego w Barcinie. To ogromna inwestycja, która ma na celu przywrócenie dawnej świetności i piękna temu historycznemu obiektowi sakralnemu, będącemu integralną częścią dziedzictwa kulturowego Barcina.

– Dziękuję za pomoc w pozyskaniu tych środków na remont kościoła w Barcinie. Przy współpracy z panem posłem udało się uzyskać te pieniądze. Dziękuję też za wsparcie szereg innych inwestycji – mówiła Anna Falkowska.

Biuro Poselskie Posła Bartosza Kownackiego

Komentarze
Ładowanie...