Jak rząd dba o polskich rolników

Panie Ministrze, ostatni rok dla polskiego rolnictwa był bardzo trudny, w jaki sposób polski rząd reaguje na te trudności i jak pomaga rolnikom? Tak, tak jak i 2 lata pandemii oraz wojna w Ukrainie. Kluczem do rozwiązania problemów było