Kontrole importowanych warzyw

W ostatnich dniach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego nasilił kontrolne przywożonych do Polski z innych państw warzyw. Ze szczególnym naciskiem na transporty ziemniaków przeznaczonych do konsumpcji.

Podczas wspólnych kontroli sprawdzane są nie tylko dokumenty transportowe, ale również jakość przewożonego towaru i prawidłowość jego oznakowania.

Jednocześnie WIORiN w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem przesyłka przemieszczanych na terenie Polski ziemniaków powinna być w sposób trwały i widoczny oznakowana numerem rejestracyjnym producenta i/lub dystrybutora.

Brak takiego oznakowania skutkować może nakładaniem przez WIORiN kar w postaci mandatów lub opłat sankcyjnych.

Więcej informacji na temat prawidłowości oznakowania ziemniaków można uzyskać w jednostkach WIORiN Bydgoszcz, których wykaz dostępny jest na stronie Inspekcji pod adresem http://piorin.gov.pl/kp-kontakt/

Czynności kontrolne prowadzimy również z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Bydgoszczy.

Warto przypomnieć, że ostatnio w jednym z województw została potwierdzona obecność groźnej bakterii Ralstonia solanacearum w ziemniakach pochodzenia egipskiego. Odbyło się to podczas kontroli fitosanitarnych towarów pochodzenia roślinnego sprowadzanych z państw trzecich, znajdujących się w obrocie na terytorium Polski.

Marcin Wroński

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Komentarze
Ładowanie...