Policjantka przestrzegała przed dopalaczami

Zajęcia profilaktyczne na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy przeprowadziła nakielska policjantka dla uczniów klasy VII SP w Kcyni. Mowa była także o odpowiedzialności prawnej nieletnich, przestępstwach popełnianych na szkodę rówieśników i cyberprzemocy.

Sierż. szt. Zofia Wrzeszcz z nakielskiego Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii spotkała się z uczniami klasy VII Szkoły Podstawowej w Kcyni.

Podczas pogadanki profilaktycznej policjantka zwracała szczególną uwagę na zagrożenia związane z zażywaniem dopalaczy. Informowała, jak niebezpiecznymi substancjami są dopalacze i jak tragiczne w skutkach w wielu przypadkach okazuje się ich zażywanie. Sierż. szt. Wrzeszcz zwracała uwagę, aby młodzież podczas nadchodzących wakacji dbała o swoje bezpieczeństwo i nie eksperymentowała z tymi silnie trującymi środkami.

Mundurowa omówiła również z jakimi przestępstwami popełnianymi przez nieletnich najczęściej ma do czynienia policja. Zwracała uwagę, że z racji łatwego dostępu do sieci internetowej, młodzież wykorzystuje Internet do popełniania czynów karalnych, których pokrzywdzonymi są często ich rówieśnicy. Mowa była o stalkingu, ośmieszaniu na portalach internetowych czy groźbach. Sierż. szt. Wrzeszcz przypomniała, że nikt nie jest w sieci anonimowy, a zachowania tego typu traktowane są jako cyberprzemoc.

Podsumowaniem zajęć było poinformowanie uczniów o konsekwencjach prawnych wynikających z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, dla młodzieży zdemoralizowanej i łamiącej prawo.

 

źródło: KPP Nakło nad Notecią

Komentarze
Ładowanie...