Dyżury Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Żninie i Mogilnie

Dyżury zamiejscowe w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:

Żninie, 8 – 10:30, Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1,
– Mogilnie, godz. 11:30 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10.

Konsultacji z zakresu unijnego wsparcia, które można uzyskać m.in. na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej i dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne, udzielać będą pracownicy działających w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich.

Komentarze
Ładowanie...