Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu już działa

W Wągrowcu otwarto pierwszy w Wielkopolsce Dzienny Dom Opieki Medycznej. W ciągu dwóch lat wsparcie otrzyma w nim 230 niesamodzielnych osób starszych z siedmiu gmin powiatu wągrowieckiego, w tym 57 mieszkańców naszego miasta.

Swoją działalność na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu DDOM rozpoczął 20 sierpnia, a w oficjalnej inauguracji jego funkcjonowania, która odbyła się w środę  (11 września), wzięli udział – oprócz władz powiatu ze starostą Tomaszem Krancem na czele – włodarze poszczególnych gmin, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz przedstawiciele partnerów projektu pn. „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych”: Centrum Kompetencji Grupy Szkoleniowo-Doradczej A. Gawrońska oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy „Hospicjum Domowe” z Poznania.  Podczas spotkania w sali konferencyjnej Szpitala jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze szczegółami projektu oraz wyzwaniami zdrowotnymi, z którymi zmierzyć się będzie musiała służba zdrowia w sytuacji starzenia się społeczeństwa polskiego.

W ramach projektu powstał system kompleksowego wsparcia dla mieszkańców naszego miasta i powiatu. Wcześniej jednak Powiat Wągrowiecki użyczył do realizacji projektu pomieszczenia w sąsiedztwie powiatowego szpitala oraz współfinansował ich adaptację na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej, użyczając jednocześnie niektóre spośród urządzeń do fizykoterapii. Zapewniono w ten sposób najwyższą jakość opieki dla 230 osób, wytypowanych proporcjonalnie ze wszystkich siedmiu gmin naszego powiatu.

Czas pobytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. DDOM ma funkcjonować przez cały rok, przez wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. W skład jego personelu wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinie geriatrii, neurologii, kardiologii, psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej, pielęgniarka, fizjoterapeuta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, a także psycholog i psychoterapeuta.

Po opuszczeniu DDOM, w którym jednocześnie przebywać będzie maksymalnie 25 pacjentów, jego pacjenci będą mogli korzystać z dalszego wsparcia w formie usług opiekuńczych i rehabilitacji, realizowanych w Centrum Wsparcia Opiekunów w ich gminie w Mieszkaniu Wspomaganym albo bezpośrednio w miejscu zamieszkania.

Dodatkowo usługami opiekuńczymi w formie Hospicjum Domowego zostaną objęte 23 osoby, a w formie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej – 12 osób.   

Łącznie projekt obejmie swoim zasięgiem 265 niesamodzielnych osób starszych i ich 265 opiekunów faktycznych i ma na celu skrócenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji, ale także rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprawę stanu ich zdrowia oraz rozwój wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych (edukacja, wsparcie psychologiczne).

Dodać należy, że wsparcie skierowane jest w szczególności do niesamodzielnych osób powyżej 60. (kobiety) i 65. (mężczyźni) roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a nie wymaga przy tym całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Skierowania na wsparcie dokonują lekarz prowadzący leczenie szpitalne albo lekarz podstawowej opieki medycznej.

(UM Wągrowiec)

Komentarze
Ładowanie...