Monitoring w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

Zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, petentów oraz osób przebywających na terenie budynków należących do Urzędu Miejskiego, ograniczenie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych oraz ochrona przeciwpożarowa budynków to główne powody (i cele) monitoringu wizyjnego, który od 1 października (wtorek) funkcjonować będzie w budynku Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

Monitorowany obszar jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków z symbolem kamery. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlegać będzie jedynie obraz (bez dźwięku). Monitoringiem wizyjnym w Urzędzie objęto:

* hol główny, a także korytarze na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze budynku ratusza;

* w budynku Urzędu Stanu Cywilnego – wejście do budynku oraz hole na parterze;

* otoczenie budynków wraz z parkingiem i drogą od strony Jeziora Durowskiego.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż przez 3 miesiące. Po tym okresie podlegają automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób nieupoważnionych. Dane te mogą być przechowywane dłużej, tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

(UM Wągrowiec)

Komentarze
Ładowanie...