Nowy projekt edukacyjny Powiatu Żnińskiego

Do 9 października 2019 roku trwa rekrutacja do nowego projektu edukacyjnego Powiatu Żnińskiego pn. „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja”. 

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 119 uczniów i 10 nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński, tj.: Zespół Szkół Technicznych w Żninie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie i Zespół Szkół Specjalnych w Żninie.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej na www.inwestuj.znin.pl

Komentarze
Ładowanie...