Wągrowiec. Rada Muzeum zakończyła czteroletnią kadencję

Podsumowanie ostatnich lat działalności oraz przyszłość Muzeum Regionalnego w Wągrowcu były głównymi tematami ostatniego posiedzenia, ustępującej po czteroletniej kadencji Rady Muzeum.

W spotkaniu, które odbyło się pod koniec września w siedzibie wągrowieckiej placówki muzealnej, wziął także udział zastępca burmistrza miasta Piotr Pałczyński, który podziękował członkom Rady za pomoc i merytoryczne wsparcie dla pracowników Muzeum Regionalnego.

Jak podkreślał Ziemowit Niedźwiecki, przewodniczący Rady Muzeum w latach 2015-2019, o przyszłości naszej placówki decydować będzie wykorzystanie potencjału tkwiącego w fakcie bycia silnym ośrodkiem kultywowania tradycji i kultury Pałuk, a także obecności na szlaku cysterskim. Rozmawiano także o konieczności rozbudowy muzeum oraz możliwościach pozyskania na ten cel zewnętrznego dofinansowania.

Nowa Rada Muzeum zostanie powołana najprawdopodobniej jeszcze w październiku.

(UM Wągrowiec)

Komentarze
Ładowanie...