Trwają prace przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mogilnie

Trwają prace przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mogilnie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W III kwartale tego roku wykonano następujące prace:

– wykonanie robót budowlano – konstrukcyjnych nowego obiektu – Zbiornik retencyjny na ścieki surowe – Ob. 1: Pozostałe prace wykończeniowe:izolacje, drabiny, włazy – Wykonanie robót budowlano – konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie-Przepompownia główna – Ob.2

– wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi-Ob. 7/1

– wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Magazyn osadu odwodnionego-Ob.17:Pozostałe roboty: ściany, posadzka i wykończenia ,

– wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Hali osadu z magazynem osadu odwodnionego – Ob. 24/2

– roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Zbiornik retencyjny na ścieki surowe – Ob.1: – orurowanie wraz z armaturą i uruchomienie układu –

– roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – hala krat i zbiornik retencyjny – Ob. 3 i 4:

– dostawa kratopiaskownika – dostawa i montaż

– dostawa i montaż dmuchaw – Dostawa i montaż mieszadeł –

– roboty technologiczne nowego obiektu – Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi – Ob. 7/3 – Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Reaktory biologiczne – Ob. 8/5 i 8/6 – 100%, Dostawa i montaż mieszadeł – Montaż orurowania i armatury – Sieci miedzy obiektowe: Ułożenie rurociągów grawitacyjnych- Ob. 7/3 do Ob.8/6,Ob.8/6b do Ob.10/5, Ob. 10/5 do S34 – Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – Ob.7/3 do Ob.8/5,Ob.8/5 do Ob.10/4, Ob.10/4 do S34, S34 do Ob.11 – Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – Ob.7/1 do Ob.7/3 – Instalacje elektryczne: Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Hala krat i zbiornik retencyjny – Ob. 3 i 4 – wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Reaktory biologiczne – Ob. 8/5 i 8/6 – Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Stacja dmuchaw – Ob. 12/2 – Ułożenie linii kablowych NN-0,4kV do rozdzielnic obiektowych – 17R,24.2R,25PW-, Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu OŚ – Instalacje AKPiA i automatyki: Ułożenie kabli zasilających, komunikacyjnych i sterowniczo-pomiarowych – część ściekowa-, Montaż kompletnej szafy AKP ze sterownikami – Ob.2-, Montaż kompletnej szafy AKP ze sterownikami – Ob.23- Utrzymanie zaplecza budowy – Remont obiektu nr 23 wraz z wyposażeniem laboratorium i pomieszczeń: Prace budowlane zewnętrzne: remont dachu, remont elewacji i pozostałe – Prace budowlane wewnętrzne: remontdyspozytorni, kuchni, szatni wraz z umywalnią, wc i suszarnią, laboratorium, magazynu, warsztatu, korytarza, wiatrołapu, piwnicy i klatki schodowej.

Zakończono etap I wdrażania Systemu Informacji Geograficznej GIS.

(UM Mogilno)

Może ci się spodobać również Więcej od autora

Komentarze

Ładowanie...