Marszałek Piotr Całbecki prezydentem Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba

Raport z aktywności federacji w 2019 roku, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu, propozycje działań w roku jubileuszowym i wybór prezydenta na nową kadencję – to punkty dzisiejszego (16 listopada) dorocznego zebrania Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba z Compostelli. W związku z obecną sytuacją epidemiczną konferencja odbyła się online. 

– Szlak świętego Jakuba jest lekcją historii dla nas wszystkich. Warto uświadomić sobie, że był on przecież kiedyś jednym z najważniejszych elementów budujących tożsamość Europy. Nie tylko w kontekście turystycznym, kulturowym i biznesowym, ale również duchowym – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Europejska Federacja Dróg Świętego Jakuba skupia się na umacnianiu wspólnego europejskiego dziedzictwa i kulturowego wkładu różnych krajów Europy do historii i tożsamości kontynentu. Należą do niej regiony i organizacje ośmiu krajów: Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Litwy, Belgii, Francji, Holandii i Polski.

Podczas dzisiejszego zebrania uczestnicy przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu i podsumowali działania federacji w 2019 roku. Przedstawione zostały także propozycje aktywności na jubileuszowy rok 2021. Prezydencję federacji zakończył Rytis Mykolas Rackauskas z Litwy. Na nową roczną kadencję wybrano marszałka Piotra Całbeckiego. 

– Prezydencja Kujawsko-Pomorskiego przypada na trudny czas panującej epidemii. Jednocześnie rok 2021 jest jubileuszowym rokiem świętego Jakuba, co jest znakomitą okazją do promocji idei pielgrzymowania do Santiago de Compostela. Zdajemy sobie sprawę, że planowanie imprez turystyczno-kulturalno-rekreacyjnych w dobie pandemii jest trudne, ale mimo wszystko chcemy wykorzystać czas prezydencji na przybliżenie mieszkańcom Kujaw i Pomorza, a także naszym partnerom z federacji walorów dróg Camino Polaco – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Pierwszy europejski szlak kulturowy

Szlak Świętego Jakuba to przecinająca całą Europę sieć dróg prowadzących do znajdującego się w Santiago de Compostela grobu apostoła. 3 października 1987 roku sieć została ogłoszona przez Radę Europy pierwszym europejskim szlakiem kulturowym, a gwarantem jego certyfikatu została Europejska Federacja Dróg Świętego Jakuba. Federację założono w kwietniu 2011 roku, a jej głównym celem jest promocja kulturalna i turystyczna szlaku. 

Cała sieć szlaków Świętego Jakuba w Polsce liczy obecnie blisko 6 tysięcy kilometrów, fragment tej drogi przebiega przez województwo kujawsko-pomorskie. Trasa wiedzie od Brodnicy, poprzez Płonne, Szafarnię (oba powiat golubsko-dobrzyński), Toruń, Inowrocław, Mogilno, aż do granicy z województwem wielkopolskim (mapa-na drivie). 

Nasze działania na Camino Polaco

Samorząd województwa od blisko dekady wspiera finansowo działania mające na celu promocję i bieżące utrzymanie Dróg Świętego Jakuba – Camino Polaco. Regularnie dofinansowujemy znakowanie szlaków turystycznych, montaż i aktualizację tablic informacyjnych, publikacje przewodników i map szlaku, pozyskiwanie kamieni milowych z hiszpańskich odcinków Camino, a także organizację rajdów pieszych, rowerowych i spływów kajakowych (szlak Camino Polaco niemal pokrywa się z przebiegiem Drwęcy przez nasze województwo). Przy samorządzie województwa działa również Rada Programowa ds. rozwoju Szlaku Św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządów oraz stowarzyszeń znajdujących się na szlaku. Rada stawia sobie za cel tworzenie nowej oferty dla mieszkańców i gości odwiedzających Kujawy i Pomorze oraz popularyzację idei Camino Polaco poprzez stworzenie warunków do komercjalizacji oferty turystycznej.

(UMWKP)

Komentarze
Ładowanie...