Zmiana organizacji ruchu na węźle Szubin Północ na drodze S5

W czwartek (03.12) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na potrzeby oddania do ruchu lewej jezdni przyszłej drogi ekspresowej S-5 od granicy odcinków 6 i 5 do węzła Szubin Północ, przy jednoczesnym zamknięciu na węźle łącznicy wjazdowej w kier. Szubina oraz zjazdowej w kier. Poznania.  Ruch główny będzie prowadzony lewą jezdnią odcinka nr 6 a następnie przełożony na drogę dojazdową odcinka nr 5.

Ruch lokalny z Bydgoszczy w kier. Szubina oraz z Szubina w kier. Poznania odbywać się będzie aktualnie istniejącym objazdem w ciągu drogi dojazdowej nr 1 (DD1).

Schemat poruszania się w rejonie węzła Szubin Północ przedstawiono na poniższym schemacie. (w załączeniu)

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu ma na celu umożliwienie prowadzenia dalszych prac na węźle Szubin Północ.

(źródło: GDDKiA)

Komentarze
Ładowanie...