Gmina Wągrowiec uczestnikiem projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego”

29 grudnia 2020 r., podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Gminą Wągrowiec dotyczącą realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”. Swoje podpisy na umowie złożyli: Jacek Bogusławski – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Przemysław Majchrzak – wójt Gminy Wągrowiec.

Celem projektu jest doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym poprzez m.in.: szkolenia i warsztaty z zakresu obsługi inwestora, doradztwo indywidualne oraz stworzenie lokalnej sieci współpracy pracowników jednostek samorządu terytorialnego mającej na celu budowanie relacji z inwestorami, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w pozyskiwaniu i obsłudze inwestora.

Koniec realizacji całego przedsięwzięcia przewidziany jest na 30 czerwca 2023 roku.

Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” oraz budżetu Państwa i budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

(UG Wągrowiec)

Komentarze
Ładowanie...