Szubin. Kolejna zdalna sesja Rady Miejskiej

25 lutego 2021r. odbyła się druga w tym roku zdalna XXX sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Na sali w czasie obrad obecni byli: Przewodnicząca Rady Anna Kijowska, Wiceprzewodniczący Robert Rynarzewski, Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski, Skarbnik Gminy Wioletta Martek.

Sekretarzem lutowych obrad został radny Robert Rynarzewski.

Po rozpoczęciu obrad Przewodnicząca poprosiła, aby radni i osoby obecne na sali uczcili minutą ciszy zmarłych: Pana Antoniego Zbyluta – Radnego Rady Powiatu Nakielskiego oraz Pana Tadeusza Pobudkiewicza – Sołtysa Sołectwa Godzimierz.

Następnie Przewodnicząca przekazała informacje o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz Szubina przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami w okresie od 21 stycznia do 24 lutego br.

Radni jednogłośnie podjęli uchwały:

  • w sprawie przekazania petycji dot. szczepień wg właściwości;
  • zaopiniowania „Regulaminu organizacyjnego Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie”;
  • zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szubin,
  • w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 rok.

W wolnych głosach radni dyskutowali na temat ubojni w Kowalewie. W związku z trudną sytuacją epidemiczną, zaproponowano stworzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne w których sprzedawany jest alkohol przeznaczony do spożycia w miejscu sprzedaży.

Następna sesja w trybie online zaplanowała jest na 25 marca 2021 r.

(UM Szubin)

Komentarze
Ładowanie...