Konkurs historyczny dla uczniów szkół z kujawsko-pomorskiego

Zapraszamy gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w dziewiątej edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”. Prace dokumentujące losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i naszego regionu można nadsyłać do 1 marca. Czekają atrakcyjne nagrody dla uczniów i szkół.

Konkursowi patronuje postać Elżbiety Zawackiej – legendarnej cichociemnej. To dobry wzorzec postawy i doskonała okazja dla młodzieży do rozwijania wiedzy historycznej o naszym regionie oraz spisywania lokalnych dziejów na podstawie wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

Do konkursu można nadsyłać prace w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej o tematyce „O ludziach”, „O wydarzeniach” lub „Album rodzinny”, w dwóch kategoriach wiekowych: dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody: za zajęcie pierwszego miejsca w obu kategoriach – do 1,5 tys. zł, za drugie miejsce – do 1 tys. zł, za trzecie miejsce – do 500 zł. Szkoły, których uczniowie zwyciężą w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe za kwotę do 500 zł. Nagrody trafią także do nauczycieli – opiekunów autorów zwycięskich prac w obu kategoriach.

Prace należy przesłać na adres: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu biblioteki (pokój nr 22, II piętro).

  • Termin nadsyłania prac konkursowych: do 1 marca 2017 r .(decyduje data wpływu)
  • Data ogłoszenia wyników: do 17 marca 2017 r.

Przedsięwzięcie jest organizowane przez Urząd Marszałkowski wraz z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum  i Muzeum Pomorskim AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu, a także z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie

 

Beata Krzemińska

Komentarze
Ładowanie...