Do 7 kwietnia nabór wniosków na bezpieczne przejścia dla pieszych

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zarządcy dróg powiatowych i gminnych mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Niestety, na naszych drogach nadal odnotowujemy zbyt wiele wypadków, a szczególnie wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Statystyki pokazują, że prawie jedna czwarta tragicznych zdarzeń na polskich drogach, to wypadki z udziałem pieszych. Niestety prawie połowa tych tragicznych zdarzeń ma miejsce na pasach. Wiąże się to z tragediami tysięcy rodzin. Dlatego, poprawa bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. – Mam nadzieję, że uruchomienie dodatkowej puli środków na poprawę bezpieczeństwa w obszarze przejść dla pieszych wpłynie na stopniową zmianę tej sytuacji – dodaje.
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony przez wojewodę. Wysokość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego – im niższy dochód samorządu, tym wyższe dofinansowanie. Maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania, przy czym kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł.

Dotychczasowe zainteresowanie rządową pomocą w modernizacji i budowie dróg lokalnych pokazuje, jak bardzo potrzebne jest wsparcie samorządów w realizacji ich zadań. Jestem przekonany, że również i tym razem samorządy chętnie skorzystają z wsparcia na inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego – powiedział wojewoda.
Na dofinansowanie zadań przeznaczono w skali kraju dodatkową pulę środków w wysokości blisko 525 mln zł.
Resort infrastruktury, przy współpracy z wojewodami, opracował minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu. Wskazana została również konieczność stosowania rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury „Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych” oraz „Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych”. Umożliwi to wprowadzenie ujednoliconych, wysokich jakościowo standardów infrastruktury w rejonie przejść dla pieszych, których prawidłowe stosowanie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa pieszych.


Wysokość środków na rok 2021 przeznaczonych na dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 29 870 992,18 zł. Z tej kwoty 40 procent środków przeznaczonych zostanie na zadania powiatowe, natomiast 60 % na zadania gminne. Kwota dofinansowania pojedynczego zadania nie może przekroczyć 200 000 zł.
Wnioski samorządów oceniane będą przez specjalną komisję powołaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wg. poniższych kryteriów:

  • Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
    Liczba zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji).
  • Liczba osób zabitych lub rannych w wyniku zdarzeń drogowych.
  • Poprawa jakości życia mieszkańców.
  • Lokalizacja przejścia dla pieszych względem obiektów, w których prowadzona jest działalność o charakterze publicznym lub działalność gospodarcza (placówki oświatowe, handlowe, ochrony zdrowia, opiekuńcze, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku, urzędy, itp.) lub względem przystanków publicznego transportu zbiorowego.
  • Rodzaj zadania i przygotowanie inwestycji do realizacji.
    Przejście istniejące /nowobudowane.
  • Gotowość zadania do realizacji.

Wnioski należy składać do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w wersji papierowej ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz i edytowalnej elektronicznej na adres [email protected]
Termin naboru wniosków upływa 7 kwietnia 2021 r.

(KPUW)

Komentarze
Ładowanie...