Corocznie 35 proc. kobiet umiera z powodu chorób układu krążenia

Corocznie aż 35 proc. kobiet na świecie umiera z powodu chorób układu krążenia. To główna przyczyna śmierci w tej grupie – wskazuje dr hab. Agnieszka Olszanecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautorka globalnego raportu nt. chorób układu krążenia u kobiet.

Raport ukazał się w czasopiśmie „The Lancet”. Dokument powstał w wyniku prac powołanej przez to czasopismo komisji złożonej z 17 kobiet – ekspertek w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych reprezentujących wszystkie regiony świata. Jedną z nich jest dr hab. Agnieszka Olszanecka z I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ.

Raport to – jak podała w środę uczelnia na swojej stronie internetowej – pierwszy tego typu globalny dokument na temat chorób układu krążenia (CVD) u kobiet.

„Corocznie aż 35 proc. kobiet na świecie umiera właśnie z powodu chorób układu krążenia (CVD). To główna przyczyna śmierci w tej grupie. Śmiertelność ta wzrasta szczególnie wśród młodych kobiet” – oceniła Olszanecka, cytowana w informacji UJ. Jednak mimo to, w jej ocenie „problem ten nadal nie jest dostatecznie zbadany czy rozpoznany”. „Kobiety są niedodiagnozowane i niedostatecznie leczone, a także nie wystarczająco reprezentowane w badaniach klinicznych” – wskazała.

W opublikowanym raporcie ekspertki przedstawiły aktualne dane związane z badaną przez siebie problematyką i wezwały do „podjęcia pilnych działań w celu poprawy opieki i profilaktyki, uzupełnienia braków w wiedzy i zwiększenia świadomości w zakresie zwalczania wiodącej na świecie przyczyny zgonów kobiet”. Naukowczynie zaprezentowały także dziesięć zaleceń, których realizacja pozwoliłaby na rozwiązanie „problemu nierówności w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce w celu ograniczenia CVD u kobiet”.

Ich zdaniem najważniejszą rzeczą w zwalczaniu umieralności kobiet właśnie z tych powodów jest edukacja, zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i samych pacjentów, w zakresie wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom serca. Jako niezwykle ważna jawi się także konieczność nadania „priorytetu badaniom nad chorobami serca u kobiet i strategiom interwencyjnym w odniesieniu do płci”.

Z przytoczonych danych wynika, że w roku 2019 „na całym świecie było około 275 mln kobiet z CVD, a globalna częstość występowania standaryzowana wiekiem szacowana była na 6402 przypadków na 100 tys”. „Główną przyczyną zgonów z powodu CVD na całym świecie była choroba niedokrwienna serca (47 proc.) a następnie udar (36 proc.)” – podano.

Z kolei jako czynnik ryzyka, który najsilniej może przyczynić się do śmierci wielu kobiet, wymieniono nadciśnienie tętnicze. „Do grona klasycznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych należą także wysoki wskaźnik masy ciała i wysoki poziom cholesterolu LDL” – wskazano. Doprecyzowano także, że kolejnymi, specyficznymi czynnikami ryzyka dla kobiet są przedwczesna menopauza i zaburzenia związane z ciążą. W ocenie badaczek czynniki te wciąż nie są jednak wystarczająco rozpoznane jako „wpływające na stan układu krążenia”, a powinni być traktowane priorytetowo.

Wśród innych czynników ryzyka – tych, które ich zdaniem nie zostały dostatecznie rozpoznane – badaczki wymieniają m.in. czynniki społeczne związane z lękiem i depresją, czy różnice wynikające ze statusu społeczno-ekonomicznego i kulturowego, rasy i ubóstwa.

„Wśród wskazanych zaleceń znajduje się większy nacisk na zdrowie psychiczne w praktyce klinicznej oraz ukierunkowane działania polityczne mające na celu wspieranie populacji o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w krajach rozwiniętych i wschodzących” – podkreślono w informacji UJ.(PAP)

nak/ agt/

Komentarze
Ładowanie...