WTOREK Z NGO: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz Ich Rodzinom „Niebieskie Serducho”

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz Ich Rodzinom „Niebieskie Serducho”

Data założenia: 16 wrzesień 2016 roku

Prezes: Grażyna Rosłaniec, ale ważni są wszyscy Członkowie i Członkinie:)

Ilość Członków: 23 – rodzice osób w spektrum autyzmu

Zakres działalności:

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Szeroko rozumiana pomoc osobom autystycznym i z cechami autyzmu, a także z zaburzeniami pokrewnymi – zwanych dalej osobami z autyzmem – w zakresie:

– edukacji, wychowania i wypoczynku,

– ochrony zdrowia,

– pomocy społecznej,

– pomocy prawnej,

– sportu

oraz rodzinom, opiekunom, nauczycielom i terapeutom osób z autyzmem w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji.

2. Uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin.

3. Propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz problemów z nim związanych w społeczeństwie.

4. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem i ich rodzin.

5. Działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin.

Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie przyjaznej przestrzeni dla osób w spektrum autyzmu i ich bliskich ponad stereotypowe poglądy w duchu akceptacji i prawa każdego człowieka do pełnego życia w każdej jego sferze.

Działania Stowarzyszenia oparte są na pracy wolontariackiej członków oraz także współpracy z instytucjami, z innymi organizacjami i wolontariuszami np. z uczennicami Zespołu Szkół w Mogilnie.

Najważniejsze projekty i działania:

  1. Widzę, słyszę, dotykam, czuję”- wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzeństwa. Grupowe zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne skierowane do dzieci, młodzieży z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi i ich rodzeństwa. Z oficjalnym spotkaniem rodzinnym kończącym realizację projektu o charakterze integracyjnym- dofinansowane z budżetu Powiatu Mogileńskiego
  2. Cykl „Rodzinne Wakacyjne Spotkania w Muzeum” skierowane dla osób ze spektrum autyzmu, ich rodzeństwa i rodziców – niezwykle pracowite wspólne warsztaty plastyczne, taneczne, fotograficzne, kulinarne, rękodzielnicze zawsze zakończone wspólnymi tańcami, śpiewami i ogniskiem w urokliwym i przyjaznym Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku – dofinansowane z budżetu Powiatu Mogileńskiego
  3. Zrozumieć Autyzm – konferencja z udziałem samorzeczników z Fundacji AutismTeam w Łodzi, która zebrała ponad stu uczestników nawet spoza województwa kujawsko- pomorskiego zrealizowana we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mogilnie i Zespołem Szkół w Mogilnie pod honorowym patronatem Starosty Mogileńskiego. Bardzo ważne spotkanie, na którym osoby w spektrum poruszały ważne dla nich kwestie dotyczące neuroróżnorodności i odpowiednich metod wsparcia w każdym aspekcie ich życia.

Dodatkowo Członkowie „Niebieskiego Serducha” uczestniczą w szkoleniach, konferencjach, wspierają siebie wzajemnie oraz także czynnie włączają się w działania innych organizacji pozarządowych np. pomoc przy zbiórkach pieniężnych, zbiórki odzieży, zabawek, artykułów higienicznych dla potrzebujących, prężnie szyliśmy na początku pandemii maseczki wspierając lokalne instytucje itp.

Cyklicznie realizujemy Wigilię „Niebieskiego Serducha”, gdzie wspólnie z Naszymi Przyjaciółmi i Wolontariuszami zasiadamy do stołu i dzielimy się opłatkiem dziękując za ich wsparcie i pomoc a podopiecznych odwiedza Święty Mikołaj oczywiście z workiem prezentów.

Zorganizowaliśmy warsztat socjo – terapeutyczny „Jestem Rodzicem nie robotem” przy dofinansowaniu Gminy Mogilno.

Dzięki Specjalistycznemu Ośrodkowi Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Bydgoszczy dzieci i młodzież z naszego Stowarzyszenia mogła uczestniczyć w projekcie „Umiem więcej – Mogę Więcej.”

Dodatkowo dzięki Pepcolandia zorganizowaliśmy Wycieczkę do Torunia a także dzięki FIO BIS uzyskaliśmy grant na zakup sprzętu do realizacji naszych działań.

I nasz największy sukces – Nasi Wspaniali Podopieczni z pomocą Wolontariuszek ze Wszednia zdobyli nagrodę główną w kategorii Muzyka w IX Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „fArt” organizowanym przez Fundację Wiatrak.

Wartość dotychczas uzyskanych grantów: ok 25 tysięcy zł.

Plany na przyszłość:

– W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną mamy nadzieję w końcu zorganizować wakacyjny wyjazd w ramach zbiórki „Świat otwarty dla Wszystkich”.

– Uzyskaliśmy dofinansowanie z budżetu Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Mamy tę MOC- zajęcia sportowe dla osób w spektrum autyzmu” dla dzieci i młodzieży w spektrum oraz ich rodzeństwa,

– Uzyskaliśmy dofinansowanie z FemFund na realizację projektu „Kobieta jest siłą” dla kobiet z niepełnosprawnością oraz matek osób z niepełnosprawnością .

– Po swojemu, w atmosferze akceptacji i przyjaznej przestrzeni dla osób w spectrum autyzmu mamy zamiar świętować Nasze 5 Urodziny.

– nadal mamy siłę by pokonywać bariery, uczyć się wartości różnorodności, wierzyć w drugiego Człowieka.

Opracowanie Jarosław Gębala

Komentarze
Ładowanie...