Egzamin ósmoklasisty – jak wygląda i czy można go nie zdać?

Ponad 360 tysięcy uczniów zaczyna we wtorek swój pierwszy egzamin. Przez trzy dni będą zdawali egzamin ósmoklasisty.

„Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.” – informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.


Zacznie się we wtorek i potrwa do czwartku. Z reguły uczniowie innych klas mają w te dni wolne. Codziennie będzie się pisemnie zdawało inny przedmiot. – W 2021 r. egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu – dodaje CKE.
– Wtorek – język polski, który trwa 120 minut.
– Środa – matematyka, 100 minut.
– Czwartek – język obcy, 90 minut.


Uczeń na egzamin może przynieść wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zadania ‎zamknięte (z jedną prawidłową odpowiedzią), jak i zadania otwarte (wymagające wpisania własnej odpowiedzi).


Wyniki zdający poznają 2 lipca, a 9 lipca każdy uczeń otrzyma potwierdzenie ‎przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. „Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.” – informuje Komisja. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎


„Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.” – dodaje CKE i wyjaśnia: „‎Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju”.‎
Za rok egzamin będzie wyglądał już trochę inaczej. Dojdzie kolejny dzień i kolejny przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

(News4Media)

Komentarze
Ładowanie...