WTORKI Z NGO: Stowarzyszenie „Civitas Sławsko Dolne”

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Civitas Sławsko Dolne”
Data założenia: 31 marca 2019 r.
Prezes: Barbara Śmigiel
Ilość członków: 7 członków (grono założycielskie) + 3 członków wspierających


Zakres działalności: Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, charytatywnej na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji społeczeństwa lokalnego, a także wykorzystanie i promowanie zasobów dziedzictwa przyrody, kultury i tradycji, wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego, promowanie walorów turystycznych, poprawa jakości życia, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Zajmujemy się integracją społeczną, włączamy się w organizację różnego typu eventów, organizujemy zbiórki publiczne oraz loterie fantowe. Stowarzyszenie powstało przede wszystkim, aby rozwijać wieś Sławsko Dolne, organizować czas dla dzieci i młodzieży z naszej wsi. 


Kwota pozyskanych do tej pory dofinansowań/dotacji: 5000zł mikrodotacja z projektu „Inicjuj z FIO 2.0”.


Trzy najważniejsze zrealizowane działania:
„Kino pod chmurką” 2 edycje- inicjatywa powstała przy wsparciu Domu Kultury w Strzelnie. Były to wydarzenia złożone z 3 seansów kina plenerowego. Filmy były wyświetlane w miejscowości Sławsko Dolne. 


„Kury domowe na strat!”- projekt uzyskał dofinansowanie na sprzęt niezbędny dla działania Stowarzyszenia w ramach programu „Inicjuj z FIO 2.0”.


Wrzuć piątaka na zwierzaka- Polska Wersja w Strzelnie- nasze Stowarzyszenie organizowało podczas koncertu hip-hopowego zbiórkę dla strzeleńskiego przytuliska. Za kwotę zebraną podczas imprezy zakupiono 21 worków 15 kg suchej karmy dla bezdomnych psiaków z terenu Gminy Strzelno. Nie zabrakło także akcesoriów dla zwierząt oraz zabawek. 


Plany na przyszłość: Plan na przyszłość jest bardzo prosty: dalej działać na rzecz naszej wsi, rozwijać ją, umilać czas mieszkańcom, wspomagać ich w trudnych chwilach. Być z nimi kiedy bywa ciężko. Dawać z siebie tyle ile można. Jak śpiewał kiedyś S. Soyka „Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest by brać, życie nie po to by bezczynnie stać, i aby żyć siebie samego trzeba dać”. 


Opracował Jarosław Gębala

Komentarze
Ładowanie...