Pozytywne opinie o programie Ulga od Długu

Program Ulga od Długu działa już od 6 miesięcy. Coraz większa grupa klientów programu docenia efekty pracy kancelarii prawnej CERTO, a swoją pozytywną opinię o programie Ulga od Długu wyraziła w badaniu satysfakcji klienta.

Ponad 60% wszystkich ankietowanych klientów programu Ulga od Długu poleciłoby udział w programie swoim znajomym i przyjaciołom. Wynik wskaźnika NPS (ang. Net Promoter Score), określający stosunek promotorów, czyli osób, które poleciłyby usługi, do krytyków wyniósł 3,65. Wskaźnik ten wzrasta wraz z czasem trwania udziału w programie. Pierwsze efekty działań kancelarii prawnej CERTO widoczne są już po 2 miesiącach udziału w programie Ulga od Długu, dlatego też różnica we wskaźniku NPS pomiędzy osobami będącymi w programie 1 miesiąc, a 2 miesiące wynosi aż 37,48 pkt. Natomiast wśród osób będących 6 miesięcy w programie zaledwie 12 klientów nie poleciłoby programu Ulga od Długu swoim przyjaciołom (ocena od 0 do 6).

Wzrost pozytywnych opinii klientów o programie Ulga od Długu w drugim miesiącu uczestnictwa wynika m.in. z efektywności działań kancelarii w zakresie powstrzymania kontaktów nawiązywanych przez wierzycieli i negocjacji warunków zadłużenia.

Aż 52,63% klientów będących w programie Ulga od Długu od 2 miesięcy bardzo pozytywnie (powyżej 7 w skali od 0 do 10) ocenia działania kancelarii w zakresie powstrzymania kontaktów inicjowanych przez wierzycieli. I jest to o blisko 15 pp więcej niż w pierwszym miesiącu uczestnictwa w programie Ulga od Długu. Wśród wszystkich klientów programu Ulga od Długu blisko 45% wysoko ocenia skuteczność kancelarii w zakresie powstrzymania kontaktów od wierzycieli.

Równie dobrą opinię mają klienci programu Ulga od Długu odnośnie do efektów negocjacji warunków zadłużenia. 46,52% wszystkich ankietowanych ocenia działania kancelarii powyżej 7 (w skali od 0 do 10). Wskaźnik ten jest najniższy wśród osób, które są w programie Ulga od Długu zaledwie 1 miesiąc i wynosi 32,14%. Natomiast dla osób, które są w programie od 2 do 6 miesięcy, wynosi on 50%.

Gdyby klienci programu Ulga od Długu mieli podjąć ponownie decyzję o nawiązaniu współpracy, blisko 70% klientów programu Ulga od Długu zdecydowałaby się przystąpić do Programu Oddłużeniowego. Ponownie najwyższy wynik jest wśród osób będących w programie Ulga od Długu 2 miesiące i wynosi blisko 80%.

„Klient, przystępując do programu Ulga od Długu, musi przede wszystkim pamiętać, że jest to proces rozpisany na kilka lat. Pierwsze efekty działań widoczne są, co prawda, już po kilku miesiącach, natomiast efekt końcowy, czyli całkowita spłata zadłużenia będzie osiągnięty minimum po 3 latach. Natomiast codziennie podpisywana jest przynajmniej 1 ugoda z wierzycielem, a także podejmowanych jest wiele działań prawnych mających na celu powstrzymanie wierzycieli od nękania klientów programu Ulga od Długu. Cieszy nas natomiast, że tak wielu klientów już od 2. miesiąca udziału w programie Ulga od Długu zaczyna widzieć efekty naszych działań” – podsumowuje Sylwia Pawlina, rzecznik programu Ulga od Długu.

KONTAKT:

Ulga od Długu

https://ulgaoddlugu.pl/

tel. 123 453 845

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Ulga od Długu

(PAP Sponsorowane)

Komentarze
Ładowanie...