Nie żyje prezes wągrowieckiej spółki miejskiej Leszek Starzyński

15 września br. w wieku 60 lat zmarł śp. Leszek Starzyński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wągrowcu, człowiek oddany miastu, z zaangażowaniem działający na rzecz rozwoju Wągrowca.

Funkcję prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji śp. Leszek Starzyński pełnił od 1 kwietnia 2019 roku. Wcześniej był m.in. pracownikiem Urzędu Skarbowego w Wągrowcu i Izby Skarbowej w Pile, a także specjalistą służby celno-skarbowej w Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Poznaniu Delegatura w Pile.

To pod jego kierownictwem wągrowiecka spółka MPWiK otrzymała na początku 2021 roku bezprecedensowe w historii miasta bezzwrotne dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 40,3 miliona złotych na realizację rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wągrowcu. Śp. Leszek Starzyński cieszył się z każdego kolejnego etapu realizowanej od kilku miesięcy inwestycji. Niestety, jej zakończenia nie doczeka.

Optymizm i uśmiech towarzyszył Leszkowi Starzyńskiemu niemal każdego dnia, zarażał nimi swoich współpracowników i znajomych, którzy będą Go wspominać jako bardzo życzliwego człowieka.

– Odszedł człowiek zasłużony dla Wągrowca, będzie Go nam bardzo brakowało – mówi burmistrz miasta Jarosław Berendt.

(UM Wągrowiec)

Komentarze
Ładowanie...