W drugiej połowie października odbędą się XIX Mogileńskie Spotkania Plastyczne

W dniach 15 – 31 października odbędą się XIX Mogileńskie Spotkania Plastyczne.

Mogileńskie Spotkania Plastyczne odbywają się cyklicznie co dwa lata i mają ogólnopolski zasięg. Wystawę główną uzupełniają wydarzenia i wystawy towarzyszące. Spotkania są prezentacjami wizualnymi o otwartej formule ideowej i ekspozycyjnej.

Wydarzenie obejmuje środowisko plastyczne: członków grup, klubów, zespołów oraz indywidualnych twórców zajmujących się jedną z dziedzin sztuk plastycznych wraz z ich pograniczami. Wszystkie zdarzenia są pokazem i wskazaniem na różnorodność języka plastycznego, który odnosi się do rozwiązań płaszczyznowych i przestrzennych, jak również zawiera się w obrazie filmowym, przedstawieniu teatralnym czy literaturze i muzyce. Spotkania są elementem tradycji oraz dużym wydarzeniem kulturowym dla społeczności Mogilna.

Celem spotkań jest przedstawienie postaw i osiągnięć twórczych ujawniających się w różnych dziedzinach wizualnej wypowiedzi. Mogileńskie Spotkania Plastyczne zapraszają do aktywności, umożliwiają pokaz prac wszystkim tworzącym w domu, na uboczu, daleko od centrów kulturalnych kraju. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, dla których „spotkanie” z szeroko pojętą kulturą i twórczością jest sprawą nieobojętną.

Kartę zgłoszenia (obydwie strony) należy wypełnić i dostarczyć łącznie z pracami do 5.10.2021 na adres organizatora: Mogileński Dom Kultury, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 1, 88-300 Mogilno, tel. 52 315 24 80, e-mail: [email protected]

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.mogilno.in/msp i www.facebook.com/XIXMSP

(UM Mogilno)

Komentarze
Ładowanie...