„Nasz dziadek, mój ojciec… oni przynieśli nam wolność „– II wydanie broszury z biografiami powstańców z terenu obwodu szkolnego SP w Dziewierzewie oraz wykonania napisu do tablicy pamiątkowej z nazwiskami powstańców

Ochotnicza Straż Pożarna w Dziewierzewie zakończyła realizacje projektu „ Nasz dziadek, mój ojciec… oni przynieśli nam wolność „– II wydanie broszury z biografiami powstańców z terenu obwodu szkolnego SP w Dziewierzewie oraz wykonania napisu do tablicy pamiątkowej z nazwiskami powstańców.

Głównymi celami projektu były: druk II wydania broszury z biografiami powstańców wielkopolskich, którzy związani byli z miejscowościami obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie oraz tablica pamiątkowa, która znalazła swoje miejsce na murach szkoły.

II wydanie broszury zostało uzupełnione o kolejne biografie. Zawarto w niej działania OSP Dziewierzewo w zakresie upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego i jego uczestników. W książeczce znaleźć można zdjęcia ze spotkań z rodzinami powstańców, które odbyły się w 2018 i 2019 r. oraz z realizacji akcji wojewody kujawsko-pomorskiego „Dbamy o miejsca Pamięci Bohaterów Niepodległości.

Na tablicy pamiątkowej wyryte są nazwiska 4 powstańców, mieszkańców Ruśćca  i Wapna, odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, spoczywających na dziewierzewskim cmentarzu. Na realizację projektu OSP pozyskała dotację w wysokości 2000,00 zł z Powiatu Nakielskiego z konkursu nr 1/2021 Powstanie Wielkopolskie na Krajnie i Pałukach.

Wydanie broszury zostało także dofinansowane w ramach działań promocyjnych z budżetu Gminy Kcynia. 

Za wsparcie działań OSP Dziewierzewo w zakresie upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego na naszym terenie – dziękujemy.

(OSP Dziewierzewo)

Komentarze
Ładowanie...