Wieloletnia Skarbnik Powiatu Wągrowieckiego Danuta Królczyk przechodzi na emeryturę

W środę 26 stycznia, podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego nastąpiło odwołanie dotychczasowej Skarbnik Powiatu Danuty Królczyk. Podczas tego samego posiedzenia powołano nowego skarbnika. Została nią Ewa Szczepaniak.

Danuta Królczyk – wieloletnia Skarbnik Powiatu złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron z dniem 31 stycznia 2022 r. w związku z przejściem na emeryturę. Karierę zawodową rozpoczęła 1 sierpnia 1972 roku. Od samego początku przedmiotem jej działalności były finanse. Od 1976 roku w różnych zakładach pracy piastowała funkcję księgowego lub głównego księgowego. Na stanowisko Skarbnika Powiatu Danutę Królczyk powołała Rada Powiatu Wągrowieckiego 22 grudnia 1998 roku. Pani Skarbnik budowała finanse powiatu od samego początku jego istnienia.  

Za lata pracy na rzecz powiatu serdeczne podziękowania pani skarbnik przekazał Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Osuch oraz Wicestarosta Michał Piechocki. Danuta Królczyk otrzymała również z rąk starosty, przyznaną przez Zarząd Powiatu Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego.

– Szanowna Pani Skarbnik, dziękujemy za 22 lata profesjonalnej, rzetelnej i sumiennej pracy. Zawsze cieszyła się Pani zaufaniem Rady i Zarządu Powiatu i nigdy to zaufanie nie zostało wystawione na próbę – podkreślił Starosta Tomasz Kranc.

Podczas obrad, na wniosek starosty, podjęta została uchwała o wyborze nowego skarbnika. Została nim Ewa Szczepaniak. Posiada ona kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu, wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Nowa pani skarbnik posiada wykształcenie wyższe, pracowała w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skokach, w 2003 r. została zatrudniona w UMIG w Skokach, w referacie gospodarki budżetowej, w którym pracowała do końca listopada 2021r. Od 2007 roku m. in. prowadziła rachunkowość urzędu. Od 2017 roku tj. od centralizacji VAT, prowadziła szkolenia w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKISS w Poznaniu, z zakresu obsługi programów finansowo – księgowych.

(Starostwo Powiatowe w Wągrowcu)

Komentarze
Ładowanie...