W życie weszły rozwiązania podatkowe dla wspierających ofiary wojny w Ukrainie

W sobotę weszły w życie przepisy wprowadzające zerowy VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług dot. pomocy ofiarom agresji rosyjskiej na Ukrainie – wynika z rozporządzenia Ministra Finansów opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Zerowa stawka VAT ma obowiązywać do 30 czerwca br.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, które opublikowano w piątek, 4 marca, w Dzienniku Ustaw. Jak zapisano, rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

„W związku z wojną w Ukrainie wiele podmiotów gospodarczych angażuje się w przekazywanie darowizn towarów lub oferowanie nieodpłatnych usług w celu pomocy ofiarom tego konfliktu. Konieczne stało się wprowadzenie nadzwyczajnych rozwiązań podatkowych wspierających te działania również w obszarze podatku VAT” – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na stronach resortu.

Jak przekazało ministerstwo, rozporządzenie Ministra Finansów „wprowadza stawkę 0 proc. VAT dla wszelkich nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług oferowanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie”. „W tym zakresie w przeciwieństwie do działań podejmowanych w trakcie pandemii zakres przedmiotowy preferencji jest otwarty” – wskazał resort.

Ponadto, – jak podało MF – stawką 0 proc. VAT objęte są „świadczenia oferowane na rzecz podmiotów, które stanowią istotne ogniwo w organizowaniu pomocy i dystrybucji świadczeń niezbędnych dla ludzi w sytuacji powstania zagrożeń”. „Obniżoną stawką VAT objęte są świadczenia realizowane na rzecz: Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego, a więc podmiotów spełniających funkcję kluczowych koordynatorów oraz niejako pośredników dla udzielanej pomocy” – napisano.

Resort podał, że stawka 0 proc. VAT będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem a podmiotem udzielającym takiej pomocy, z której będzie wynikało, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak tłumaczy ministerstwo, wprowadzenie takiego mechanizmu „zapewni minimum kontroli nad ukierunkowaniem wprowadzanej preferencji oraz pozwoli podatnikom skierować swoją pomoc do podmiotów, które gwarantują prawidłowe wykorzystanie darowanych towarów lub usług”.

„Umowa darowizny może mieć przykładowo postać podpisanego elektronicznie oświadczenia woli lub skanu odręcznie podpisanej przez darczyńcę umowy, przesłanych mailem do podmiotu, na rzecz którego wykonywane są nieodpłatne świadczenia. Przesłane w taki sposób dokumenty powinny być podpisane również przez odbiorców tych świadczeń. Z posiadanej dokumentacji powinno jasno wynikać, że oświadczenie woli zostało złożone przez obydwie strony” – wskazało ministerstwo.

Resort poinformował, że stawka 0 proc. VAT ma zastosowanie dla świadczeń dokonanych od 24 lutego br., czyli od momentu rozpoczęcia zbrojnej agresji przez Rosję na Ukrainę.

„Rozporządzenie dotyczące stawki 0 proc. VAT w przypadku pomocy materialnej, to ukłon w stronę tych obywateli naszego kraju, którzy nie są obojętni na potrzeby osób dotkniętych działaniami wojennymi w Ukrainie. To również sygnał z naszej strony, że wspieranie potrzebujących ma zawsze sens” – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Artur Soboń.

Jak dodał „to cegiełka, którą dokładamy w tych trudnych czasach, aby pokazać, że doceniamy każdą formę niesienia pomocy”.

„Na razie zerowa stawka VAT będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku. Nie wykluczamy jednak możliwości przedłużenia tego terminu. Nie wykluczamy też możliwości rozszerzenia preferencji. Obie te kwestie są uzależnione od rozwoju sytuacji, której bacznie się przyglądamy” – powiedział wiceszef MF.

Soboń w czwartek w Sejmie zapowiedział, że trwają prace nad rozporządzeniem dotyczącym VAT dla pomagającym Ukraińcom w związku z agresją rosyjską.

Sobota to dziesiąty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.

Wiceminister SWiA Paweł Szefernaker powiedział w sobotę na briefingu prasowym, że od momentu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę do dziś granicę Polski z Ukrainą przekroczyło blisko 800 tys. osób uciekających przed bombami, które spadają na ich ojczyznę. „W ciągu ostatniej doby przybyło do nas 106 tysięcy osób z Ukrainy. To pokazuje, że to jest najwyższa wynik w ciągu tych 10 dni. To pokazuje, że kolejne osoby docierają i tych osób w dalszym ciągu jest bardzo duża grupa” – powiedział.

W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ godl/

Komentarze
Ładowanie...