Rusza budowa drogi S5. Odcinek od Szubina przez Jaroszewo do granicy z Wielkopolską

11 kwietnia 2017 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla dwóch odcinków drogi ekspresowej S5: Szubin-Jaroszewo w powiecie żnińskim oraz Jaroszewo – granica województwa wielkopolskiego.

Decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. Wykonawca odcinka 6 (Szubin-Jaroszewo, powiat żniński) i odcinka 7 (Jaroszewo-granica województwa) będzie mógł natomiast rozpocząć prace, niezwłocznie po przekazaniu placu budowy przez Inwestora czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

 

Decyzja ZRID wskazuje nie tylko teren, na którym będą realizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej, ale stwierdza również przejęcie na mocy prawa (na rzecz Skarbu Państwa) nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza ich podział. Swoim zakresem decyzja ta obejmuje zarówno teren pod samą drogę, jak również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne oraz tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji. Uzyskanie decyzji ZRID umożliwia rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi i wypłaty odszkodowań od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wypłacać należne kwoty.

Szczegółowe informacje na temat procedur związanych z ustaleniem odszkodowań można uzyskać w Oddziale Odszkodowań Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Infolinia: 52 349 74 56 lub 52 349 76 66.

Inwestycja obejmować będzie m.in.:

– budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej ( każda po 2 pasy ruchu )

– budowę węzłów drogowych,

– przebudowę istniejących węzłów,

– budowę obiektów inżynierskich

– przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,

– budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,

– budowę urządzeń ochrony środowiska m.in. ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt

– budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

– wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych i balustrad,

– budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,

– budowę Obwodów Utrzymania Drogi

– budowę wjazdów i przejazdów awaryjnych,

źródło: GDDKiA

Komentarze
Ładowanie...