Credit Agricole: wojna w Ukrainie będzie miała silny i szeroki wpływ na ceny żywności

Wojna w Ukrainie będzie miała bardzo silny i szeroki wpływ na ceny żywności także w Polsce – wskazuje w raporcie bank Credit Agricole. Analitycy prognozują, że inflacja w samej tylko kategorii żywności zwiększy się w 2022 r. do 9,2 proc. wobec 3,2 proc. w 2021 r.

Analitycy banku zwracają uwagę, że wojna w Ukrainie jest szczególnie istotna z punktu widzenia ścieżki cen żywności i napojów bezalkoholowych.

Według nich konflikt zbrojny będzie oddziaływał na ceny żywności poprzez kilka kanałów. Po pierwsze bank spodziewa się silnego wzrostu cen zbóż i roślin oleistych, ze względu na duże znaczenie Ukrainy w światowym eksporcie w tych kategoriach. Zwrócono uwagę, że znajdzie on odzwierciedlenie w wyższej dynamice cen w pieczywa i produktów zbożowych a także olejów i tłuszczów.

Credit Agricole wskazuje ponadto, że wyższe ceny zbóż i roślin oleistych doprowadzą do wzrostu cen pasz, co będzie podbijać ceny produktów pochodzenia zwierzęcego takich jak mięso, produkty mleczne czy jaja.

Jak zauważono, wojna w Ukrainie poprzez wzrost cen gazu spowoduje dalszy wzrostu cen nawozów. Wyższe ceny nawozów również będą sprzyjać wzrostowi cen zbóż i roślin oleistych, co doprowadziłoby do wzmocnienia opisanego wyżej mechanizmu. Obserwowany obecnie silny wzrost cen ropy naftowej będzie zwiększał wykorzystanie surowców rolnych do produkcji biopaliw, dodatkowo podbijając ich ceny – dodano.

W raporcie wskazano, że ze względu na globalizację rynków rolnych, ceny surowców rolnych w Polsce zależą od cen na głównych giełdach surowcowych, które są nominowane w euro lub w dolarach. Dlatego też osłabienie złotego będzie prowadzić do podwyżek cen surowców rolnych wyrażonych w złotych.

„Uwzględniając powyższe czynniki uważamy, że wojna w Ukrainie będzie miała bardzo silny i szeroki wpływ na ceny żywności, od cen produktów pochodzenia roślinnego, po ceny produktów pochodzenia zwierzęcego. Z tego powodu w naszym scenariuszu zakładamy utrzymanie Tarczy Antyinflacyjnej do końca 2023 r. Dopuszczamy również wprowadzenie przez rząd cen regulowanych w przypadku wybranych produktów, choć będzie miało to naszym zdaniem zaniedbywalny wpływ na dynamikę cen” – przewidują analitycy banku.

Według Credit Agricole inflacja w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” zwiększy się w 2022 r. do 9,2 proc. rok do roku wobec 3,2 proc. w 2021 r. W 2023 r. inflacja w tej kategorii ma się obniżyć do 4,6 proc.

„Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza cen żywności jest przebieg wojny w Ukrainie, polityka Rosji w obszarze eksportu zbóż (dostrzegamy ryzyko samoizolacji rosyjskiego rynku żywnościowego w celu stabilizacji cen na rynku wewnętrznym), kształtowanie się cen ropy naftowej oraz gazu, ostateczny horyzont obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej, a także warunki agrometeorologiczne wśród największych światowych producentów żywności” – podsumowano.

autor: Michał Boroń

mick/ drag/

Komentarze
Ładowanie...